امروز بازار سکه هر قطعه سکه بهار آزادی را با قیمت ۱ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان به فروش رساند.

بازار سکه هر قطعه سکه بهار آزادی را در طرح امامی با بهای ۱ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان و طرح قدیم را با قیمت ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به فروش رساند.

قابل ذکر است، سکه بهار آزادی در طرح امامی در غروب روز قبل با ثبت بیشترین کاهش در یک ماهه اخیر، به زیر مرز ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رفت.

بنا براین گزارش، هر قطعه نیم سکه در بازار با بهای ۶۶۸ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه با قیمت ۴۱۲ هزار تومان فروخته شدند.

شایان ذکر است، در بازار امروز هر قطعه سکه ۱ گرمی با قیمت ۲۹۸ هزار تومان معامله شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات