تازه ترین گزارش سطح کیفی خودروهای داخلی در حالی با تاخیری یک ماهه اعلام شد که ابتدا و انتهای جدول تغییر خاصی را نسبت به گزارش قبلی نداشت، اما در میانه آن جای چند خودرو با هم عوض شد.

  ۱۸ خودرو تولید داخل در ۹ معیار « سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان» ، « سیستم موتور و انتقال قدرت» ، « ترمز» ، « تزئینات داخلی و خارجی» ، « تجهیزات الکتریکی» ، « نفوذ آب» ، « رنگ» ، « بدنه» و « صداهای غیرعادی» مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند. طبق گروه بندی صورت گرفته از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (تهیه کننده گزارش موردنظر) ، از جمع ۱۸ خودرو تحت ارزیابی، ۱۲ محصول « خیلی خوب» به حساب می آیند و از باقی آنها نیز به عنوان خودروهایی « خوب» یاد شده است. طبق گزارش موردنظر، در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری سایپا X۱۳۱ و سایپا X۱۳۲ بیشترین نمرات منفی را کسب کرده اند. از طرفی شاهد بهبود ۶/۱ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای تندر-۹۰ پارس خودرو و مگان است. در بخش تزئینات نیز خودروهای MVM۵۳۰ و سمند بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد تنزل ۶/۱۵ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهای MVM۵۳۰ و توجوی هاچ بک است. در بخش بدنه هم خودروهای سایپا X۱۳۲ و سایپا X۱۳۱ بیشترین نمرات منفی را کسب کرده اند. همچنین نسبت به ماه قبل بهبود ۹/۴ درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در این روند مربوط به خودروهای نیسان تیانا و پژو ۴۰۵ خراسان است. همچنین در بخش رنگ نیز خودروهای لیفان۶۲۰، توجوی هاچ بک و Voleex C۳۰ بیشترین نمرات منفی را به دست آورده اند، به طوری که شاهد ارتقای ۳/۱۵ درصدی نسبت به ماه قبل هستیم. خودروهای MVM۵۳۰ و MVMX۳۳ نقش بسزایی در این روند صعودی داشته اند. ایرادات مهم و اساسی نیز روند نزولی قابل توجهی داشته اند که عمدتا مربوط به خودروهای سایپا X۱۳۱ و مگان است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای بهبود کیفی ۲/۰ درصدی بوده که بیشتر مربوط به نیسان تیانا است.

اما مطابق معمول گزارش های قبل، نیسان تیانای مونتاژی پارس خودرو توانسته عنوان باکیفیت ترین محصول را به دست بیاورد و پشت سر آن نیز خودروهایی مانند سوزوکی گرندویتارا و مگان به چشم می آیند.

در انتهای جدول نیز با خودروهایی چون MVM و پراید روبه رو می شویم و میانه های جدول را نیز لیفان و پارس و سمند به خود اختصاص داده اند.

اما در بین خودروهای صدرنشین، تیانا تنها ۵/۲ نمره منفی دارد که در بخش رنگ به دست آمده است. ویتارا نیز به عنوان عضو دوم جدول علاوه بر رنگ، در معیار بدنه هم نمره منفی به خود می بیند. مگان نیز که در جایگاه سوم جدول نشسته، به جز سیستم موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی و صداهای غیرعادی نمره منفی ندارد.

پس از مگان در حالی با تندر-۹۰ ها در رده های چهارم و پنجم روبه رو می شویم که مدل پارس خودرویی این محصول با تنها یک دهم اختلاف امتیاز بالاتر از همتای ایران خودرویی اش قرار گرفته است. تفاوت کیفی میان این دو تندر باز هم به چشم می آید به نحوی که مثلا تندر ایران خودرو کیفیت بهتری در « بدنه» نسبت به تندر پارس خودرو دارد، اما از آن سو پارس خودرویی ها نیز توانسته اند تندر بهتری را از لحاظ « رنگ» تولید کنند. از تندر که بگذریم، با سه محصول چینی در رده های ششم تا هشتم روبه رو می شویم و بهترین آنها « توجوی هاچ بک» است. این محصول به جز ترمز، تجهیزات الکتریکی، صداهای غیرعادی و نفوذ آب، در سایر معیارها نمره منفی به خود می بیند که بیشترین آن به رنگ مربوط می شود. پشت سر توجوی با Voleex مدل ۳۰۰ روبه رو می شویم، خودرویی که فقط آب در آن نفوذ نمی کند اما در سایر معیارها نمره منفی دارد. بیشترین نمره منفی این خودرو با رنگ در ارتباط است. همچنین لیفان مدل ۶۲۰ که در رده بعدی جای گرفته، علاوه بر نفوذ آب، در تجهیزات الکتریکی و سیستم موتور نیز نمره منفی به خود نمی بیند و در بین معیارهایی که امتیاز منفی کسب کرده، بدنه و رنگ رکورددار به حساب می آیند.

جدول کیفی اسفند ماه البته دو خودرو چینی دیگر را به نام های MVM مدل X۳۳ و MVM مدل ۵۳۰ نیز در خود جای داده است که اولی در رده سیزدهم و دومی در رده پانزدهم جای دارد. مدل X۳۳ تنها در چهار معیار بدنه، تجهیزات الکتریکی، سیستم موتور و تزئینات داخلی و خارجی نمره منفی به خود می بیند که در این بین، تزئینات و بدنه رکورددار هستند.

همچنین مدل ۵۳۰ نیز رده پانزدهم را در اختیار دارد، تنها در سه معیار سیستم موتور، تزئینات داخلی و خارجی و بدنه حائز نمره منفی شده است که بیشترین آن به تزئینات مربوط می شود. این خودرو ۴۰ نمره منفی در تزئینات دارد و اگر این نمره مثلا ۲۰ بود، رده ای بسیار بهتر از پانزدهمی نصیب آن می شد.

اما سری هم به خودروهای پرتیراژ داخلی؛ یعنی سمند و پارس و پژو۴۰۵ بزنیم، خودروهایی که در میانه های جدول کیفی جا خوش کرده اند. در این بین پارس تولید خراسان توانسته بهترین عملکرد را داشته باشد و در رده نهم جای بگیرد. این محصول در ترمز و نفوذ آب نمره منفی به خود نمی بیند. این در حالی است که سمند به عنوان خودرو تعقیب کننده پارس، در تمام معیارها نمره منفی به دست آورده و بیشترین آن به تزئینات داخلی و خارجی مربوط می شود. جدول کیفی اسفند ماه دو مدل پژو ۴۰۵ را نیز مهمان خود می بیند که در این بین مدل تهرانی این محصول توانسته کیفیت بهتری را کسب کرده و در جایگاه یازدهم بنشیند. این محصول به جز نفوذ آب در سایر معیارها نمره منفی دارد و بیشترین آن به تزئینات داخلی و خارجی مربوط می شود. پژو ۴۰۵ تولید خراسان نیز که در جایگاه دوازدهم نشسته، در تمام معیارها نمره منفی کسب کرده و مانند همتای تهرانی اش بیشترین نمره منفی را در تزئینات به دست آورده است.

اما سری هم به پرایدها بزنیم که همچنان در رده های انتهایی جدول جای دارند. در این بین، پراید ۱۳۱ سایپا که بهترین کیفیت را دارد و عضو شانزدهم جدول به شمار می رود، در تمام معیارها نمره منفی کسب کرده و بیشترین آن به بدنه مربوط می شود. مدل پارس خودرویی این پراید نیز که در رده بعد قرار دارد، فقط در معیار ترمز نمره منفی به خود نمی بیند. در آخرین رده از جدول نیز در حالی به پراید ۱۳۲ برمی خوریم که این محصول در تمام معیارها حائز نمره منفی شده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات