نقش bbc در انتخابات مجلس و خبرگان

انگلیس ملقب به استعمار پیر بیش از نیم قرن است که دخالت اشکاری در تاریخ سیاسی ایران داشته است. از کودتای 28 مرداد تا امروز نام انگلیس ،بی بی سی و توطئه در ادبیات سیاسی ما با هم عجین شده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات