رئیس پارک علم و فناوری لرستان:

لرستان خبر: رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: از سال 91 تاکنون 5 اختراع لرستان در جهان ثبت شده است و در این خصوص برنامه‎های زیادی برای ارتقا آن‎ها داریم. طی دو سال گذشته 90 اختراع لرستان در کشور ثبت شده است.

به گزارش لرستان خبر، مجید یاراحمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران در خرمآباد اظهار کرد: با توجه به اینکه پارک علم و فناوری لرستان دو ساله است، اما خوشبختانه در این زمان پیشرفت خوبی داشته است، به صورتی که در سال نخست 60 و در سال گذشته 30 اختراع پارک علوم و فناوری لرستان در کشور به ثبت رسیده است.

 

یاراحمدی ادامه داد: در تمام دنیا اقتصاد بر سه پایه نهادهای تولید، اقتصاد مبتنی بر نهادیهای سرمایه‎‎گذاری مانند کشور ترکیه و اقتصاد بر پایه فناوری و نوآوری استوار است که کشور ایران مابین نهادهای تولیدی و سرمایهگذاری است.

 

این مسئول بیان داشت: برای یک سازمان نونهال مانند پارک علم و فناوری لرستان جز با توکل به خدواند نمیتواند، موفق باشد.

 

رئیس پارک علم و فناوری لرستان تصریح کرد: پارک علم و فناوری سازمانی است که چهار ماموریت دارد و یکی از این ماموریتها ایجاد و بهبود فضای کسب و کار در جامعه است.

 

وی متذکر شد: یکی دیگر از ماموریتهای این سازمان تولید و مدیریت تکنولوژی است که در مدیریت مفاهیمی مانند انتقال تکنولوژی، یادگیری، ارزشگذاری، ارزیابی و تکنولوژی مد نظر است.

 

یاراحمدی با اشاره به اینکه یکی دیگر از ماموریتهای این سازمان دیپلماسی فناوری اقتصادی است، خاطرنشان کرد: کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق اقتصاد دانش بنیان چهارمین ماموریت این سازمان است.

 

این مسئول تصریح کرد: علی‌رغم اینکه برنامه مصوب برای کار مدیریت و بهبود کسب و کار 50 شرکت برای پارکهای علم و فناوری لرستان پیشبینی شده، اما امروز طی دو سال گذشته شرکت پارک علم و فناوری لرستان توانسته است، ایده 120 شرکت را به   تجاریسازی تبدیل کند.

 

رئیس پارک علم و فناوری لرستان اظهار کرد: در این دو سال پارک علم و فناوری بیش از دو نیم برابر ماموریت از پیش تعیین شده برای این پارک در بخش حمایت از شرکتهای کسب و کار دانش‌ بنیان موفق بوده است.

 

وی متذکر شد: مشکل صنعت و اقتصاد لرستان به تنهای با پول قابل حل نیست و بیش از 70 درصد مشکل کسب و کار در لرستان ناشی از عدم به کارگیری روشهای علم و مدیریت در کسب و کار است.

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات