یکی از فرماندهان ارشد القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در افغانستان کشته شد.

به نقل از «اینترنشنال نیوز»، «عبداالله اعظم الصوفی» فرمانده ارشد القاعده همراه با معاونش در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در افغانستان کشته شد.

الصوفی فرد شماره شش القاعده از عربستان سعودی بود که تحت تعقیب دولت این کشور قرار داشت.

این فرمانده همچنین به عنوان یکی از ماهران ساخت بمب و مواد انفجاری یاد شده که به سایر جنگجویان القاعده در افغانستان، چگونگی ساختن مواد انفجاری را آموزش می‌داد.

 
منبع: فارس
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات