در سفر رئیس جمهوری به تبریز اسفندیار رحیم مشایی او را در انجام یکصد و چهارمین سفرش به آذربایجان شرقی همراهی می کند.

محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در حالی وارد فرودگاه شهید مدنی تبریز شد که اسفندیار رحیم مشایی وی را همراهی می کرد.

این در حالیست که دیروز تشکل های دانشجویی و حزب الهی و روحانیت تبریز در بیانیه های مختلف خواستار عدم حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در این سفر شده بودند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات