عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تا کنون هیئت های نظارتی و اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور انتخاب شده است.

داوود محمدی نماینده قزوین گفت: آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور را تشریح کرد و گفت: تا کنون هیئت های نظارتی و اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور انتخاب شده است.

وی افزود: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور متشکل از نماینده مجلس است که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شده اند.

محمدی افزود: این هیئت ۳۱ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای کشور را در ۳۱ استان انتخاب کرده و این ۳۱ هیئت نیز هیئت های نظارتی بخش های تابع خود را انتخاب کرده اند.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادامه تصریح کرد: هیئت های اجرایی این انتخابات نیز توسط فرماندار انتخاب و به هیئت مرکزی نظارت معرفی شده است.

وی ادامه داد: بنابراین تاکنون هیئت های اجرایی و نظارتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور انتخاب شده است.
نماینده قزوین خاطر نشان کرد: استعلام از مراجع ۴ گانه وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ثبت احوال نیز انجام شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات