عضو حزب مؤتلفه اسلامی:

یک عضو حزب مؤتلفه اسلامی گفت که در لیست حامیان دولت برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نیست.

  فاطمه احمدی عضو حزب مؤتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری قارس اظهارداشت: بنده در لیست حامیان دولت برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا قرار ندارم و کاندیدای مؤتلفه هستم.

بر این اساس پیش از این برخی از سایت ها از نام وی در لیست حامیان دولت خبر داده بودند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات