همایش" اخلاق انتخاباتی، حماسه سیاسی"

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: در جامعه ولایی و تراز اسلامی که تحت حاکمیت ولایت است، رفتار مردم با همدیگر رفتار اخلاقی است.

حجت الاسلام والمسلمین عالی در همایش" اخلاق انتخاباتی، حماسه سیاسی" با اشاره به این که « در کشوری که صرفا احکام شریعت جاری شود مطلوب و قرآنی نیست» اظهار کرد: جاری بودن احکام شریعت در یک کشوری که ادعای اسلامی بودن دارد، جزء حداقل هاست. بنابراین جامعه تراز اسلامی جامعه ای است که ولایت در آن جریان داشته باشد و مومنین کسانی هستند که آن ولایت را پذیرفته اند.

وی ادامه داد: اگر در جامعه ای ولی الهی نباشد، آن جامعه در فرهنگ قرآنی، جامعه کفر است، هر چند که مسلمین در آن زندگی کنند و احکام شریعت در آن اجرا شود. همانند برخی کشورهای اسلامی که جامعه ی قرآنی نیستند زیرا تحت ولایت طاغوت هستند.

این کارشناس مسائل دینی، با بیان این که « جامعه ولایی و تراز اسلامی تحت حاکمیت ولایت است» گفت: این جامعه مختصاتی دارد از جمله آنکه در این جامعه مردم فقط حقوقی زندگی نمی کنند بلکه زندگی اخلاقی با هم دارند. زیرا آن چیزی که از جامعه ولایی انتظار می رود این است که اخلاقی زندگی کنند و در جامعه مهدوی که اوج جامعه ولایی است مردم اخلاقی زندگی می کنند.

عالی با طرح این سوال که چرا ضرورت دارد در جامعه ی دینی مردم با همدیگر اخلاقی رفتار کنند؟ گفت: رابطه مومنین یک رابطه واقعی است و یک امر مشترک بین همه مومنین به نام ولایت برقرار است و شعبه ای از ولایت حق در همه وجود دارد و همه ما جلوه ای از امام را می بینیم.

وی با بیان این که « در جامعه تراز دینی، منصب ها و مقام ها برای به دست آوردن قدرت نیست بلکه برای راه انداختن کار مومنین است» گفت: اگر نگاه به مقام و منصب در جامعه ی دینی غیر از این باشد خیانت است.

وی تاکید کرد: در جامعه ولایی اخلاق جزء ارکان است، به طوری که در روایات ذکر شده اگر کسی هر چند آدم خوبی باشد اما بداند خوب تر از او وجود دارد، منصبی را قبول کند به خدا، رسول و مومنین خیانت کرده است. بر این اساس است که بزرگان ما هرجا صحبت از ولایت و زعامت به میان می آمد دست و پایشان می لرزید و با احتیاط کامل عمل می کردند.

عالی خاطرنشان کرد: اگر کسی با چنین احتیاط و توجهاتی منصبی را قبول کند و در این راه چه رای بیاورد یا نیاورد پیروز است. اما اگر غیر از این باشد برنده هم باشد شکست خورده است. چون مغلوب شیطان شده است و به درد زعامت جامعه شیعه نمی خورد.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان تصریح کرد: در سال حماسه سیاسی و اقتصادی اگر قرار است رشدی به وجود آید در بستر اخلاق به وجود خواهد آمد، در غیر این صورت نه تنها رشد به وجود نمی آید بلکه احتمال شکست هم وجود دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات