جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه اعتراض رسمی به عمل آورد.

  به دنبال اظهارات تفرقه افکنانه و طائفه گرایانه در دامن زدن به اختلافات مذهبی و تقویت گروههای تکفیری در منطقه و تزریق حقد و کینه بین معتقدان به دین مبین اسلام، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این گونه اظهارات در گفتگو با سفیر قطر به وی ابلاغ کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات