دکتر حسین موسویان مذاکره کنندهٔ ارشد هسته ای سابق ایران می گوید: برای تحقق این معامله، مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا برای حل خصومتهای کهنه ضروری است.

وی که همزمان با تحویل سال نو برای جمع کثیری از دانشجویان، استادان و دیپلماتهای خارجی و در دانشگاه لندن سخنرانی می کرد، گفت: به جای بازی با الفاظ، غرب باید یک معامله بزرگ هسته ای با ایران انجام دهد.

موسویان پیشنهاد داد: معامله ۲=۲. بهترین راه برای حل است. دو تعهد غرب در مورد پذیرش غنی سازی و رفع تحریمها در مقابل دو تعهد ایران در مورد همکاری حداکثری با آژانس و تضمینهای لازم در مورد عدم انحراف به سمت سلاح.

اهم اظهارات این پژوهشگر دانشگاه « پرینسون» آمریکا در پی می آید:

*بحران هسته ای ایران نه در مورد بمب اتم بلکه مربوط به خصومتهای آمریکا و ایران است که تحت پوشش مسئله هسته ای توسط آمریکا هدایت میشود.

*ایران از ابتدا برای حل مسالمت آمیز در چارچوب معاهده ان پی تی آماده بوده است در حالیکه غرب بدنبال محروم کردن ایران از حق مشروع غنی سازی و افزایش فشار و تحریم بوده است.

*قدرتهای جهانی با بیش از ۲۰۰۰۰ بمب اتم بزرگترین ناقض معاهده ان پی تی در ۴۰ سال گذشته بوده اند. بمبهای اتمی قدرتهای بزرگ میتواند ۱۰ بار کل کل کره زمین را نابود کند. با این وجود آنها برنامه هسته ای ایران را عامل تهدید امنیت جهانی میدانند در حالیکه ایران حتی یک بمب اتم هم نساخته است.

*دعوای اصلی در مذاکرات در مورد بمب اتم نیست بلکه درباره حق مشروع ایران برای غنی سازی مثل سایر اعضائ ان پی تی است. اگر غرب حق مشروع و قانونی ایران را بپذیرد، مذاکرات هسته ای فورا به نتیجه خواهد رسید.

*ایران بدنبال بمب هسته ای نیست و لذا هیچ مشکلی برای همکاری حد اکثری با آژانس بین المللی و دادن تضمینهای جامع در مورد عدم انحراف برنامه هسته ایش به سمت ساخت سلاح ندارد.

*بجای بازی با الفاظ، غرب باید یک معامله بزرگ هسته ای با ایران انجام دهد.

* معامله ۲=۲. بهترین راه برای حل است. دو تعهد غرب در مورد پذیرش غنی سازی و رفع تحریمها در مقابل دو تعهد ایران در مورد همکاری حداکثری با آژانس و تضمینهای لازم در مورد عدم انحراف به سمت سلاح.

این یک معامله بزرگ شرافتمندانه، شجاعانه ودر چهارچوب مقررات جهانی است. در مذاکرات آلماتی ۲ (که به زودی برقرار می شود) باید چنین معامله ای صورت گیرد.

*برای تحقق این معامله، مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا برای حل خصومتهای کهنه ضروری است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات