سوسیلوبامبانگ یودیونو، رییس جمهور اندونزی در پیامی انتخاب حسن روحانی را برای ریاست جمهوری تبریک گفت.

  رییس جمهور اندونزی در این پیام از طرف دولت، ملت و خودش به مناسبت برگزاری موفق انتخاباتی آرام و دموکراتیک به جمهوری اسلامی ایران و سپس حسن روحانی تبریک گفته و آورده است: با اغتنام از فرصت تبریکات صمیمانه ام را به جنابعالی برای تکلیف مهمتان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می کنم.

در این باره همراه با ایرانیان این را به معنای شناسایی توانایی جنابعالی در خدمت به کشور می دانم.

بر این باورم که در دوره ریاست جمهوری جناب عالی روابط سنتی ایران و اندونزی به طور سازنده ای توسعه خواهد یافت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات