خبرگزاری خانه ملت طی گزارشی به بررسی جزئیات ۱۰ کابینه گذشته ایران پرداخته است.

  ۱۳ مرداد ماه روز تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران است و براساس آیین نامه داخلی مجلس وی دو هفته پس از مراسم تحلیف برای معرفی وزرای پیشنهادی خود فرصت دارد.

بررسی نحوه چینش وزرای ۱۰ دولت گذشته از زوایای مختلف، نتایج قابل توجهی را به همراه داشت که این گزارش به برخی از زوایای آن می پردازد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات