رایزنی های نهایی برای دیگر اعضای کابینه نیز به پایان رسیده است و برخی از افراد برنامه های نهایی خود برای وزارت را به رییس جمهور منتخب ارائه داده اند.

یکی از مشاوران حسن روحانی، رییس جمهور منتخب اعلام کرد. ۵ گزینه برای وزارتخانه های کلیدی دولت پس از هماهنگی با مقامات عالی رتبه کشور قطعی شده است.
وزرای قطعی شده کابینه یازدهم به ترتیب عبارتند از وزیر کشور: علی یونسی، وزیر امور خارجه: محمدجواد ظریف، وزیر اطلاعات: محسن قمی، وزیر دفاع: حسین دهقان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: علی جنتی. مطابق برخی شنیده ها رایزنی های نهایی برای دیگر اعضای کابینه نیز به پایان رسیده است و برخی از افراد برنامه های نهایی خود برای وزارت را به رییس جمهور منتخب ارائه داده اند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات