نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور برنامه ریزی و نظارت بر نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها با تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در ادامه بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور یک ماده دیگر از این طرح را تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته" شورای سنجش و پذیرش دانشجو" که از این پس شورا نامیده می شود تشکیل می شود.

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای سنجش و پذیرش دانشجو با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- وزیر علوم تحقیقات و فن آوری (رئیس شورا)

ب- وزیر آموزش و پرورش

پ- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت- معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فن آوری

ث- معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

ج- معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چ- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ح- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

د- رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ناظر

همچنین بر اساس تبصره این ماده، عضویت اعضاء در شورای سنجش و پذیرش دانشجو قابل تفویض به غیر نمی باشد و شورا با حضور حداقل ۵ نفر از اعضای غیرناظر رسمیت پیدا می کند.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات این شورا به شرح زیر تعیین شد:

الف- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها

ب- تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون ها

بر اساس تبصره این ۲ بند شورا موظف است در اجرای بند فوق اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور را رعایت کند.

پ- اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مندرج در ماده ۴

ت- اتخاد تصمیم در مورد میزان تاثیر هر یک از عوامل باسابقه تحصیلی، آزمون عمومی و اختصاصی در سنجش

ث- بررسی و تصمیم گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو در چارچوب این قانون و همچنین امور ارجاعی از طرف شورا عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی به این شورا

ج- بررسی، ارزشیابی و تائید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر ۴ ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

همچنین بر اساس تبصره این بند شورا می تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه های تخصصی انجام دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات