یک عضو جدا شده سازمان منافقین از سران این سازمان خواست «توضیح دهند که رجوی ۱۰ سال است در کدام سوراخ موش و چرا قایم شده است» .

محمد رزاقی که در پاریس اقامت دارد، می نویسد: سران فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی سالها سعی کردند جلو یک پرسش را بگیرند و هر کس پرسید رجوی کجاست فوراً با مارک زدن وزارت اطلاعات افراد را بترسانند! اما زمانی که قدم به دنیای آزاد گذاشتم دیدم اولین سؤال هر آدمی که می فهمید جدا شده از فرقه رجوی هستم این بود که رجوی چرا قایم شده؟ کجاست؟ چرا خودش را نشان نمی دهد؟
وی می افزاید: برای همه ما که در درون تشکیلات فرقه مافیایی رجوی بودیم خاطرات زیادی از شیادیها و جنایات رجوی؛ مریم قجر و دیگر سران فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی در خاطرات خود داریم. بیش از ۱۰ سال است که یک سؤال مثل صدها سؤال دیگر بی جواب مانده و سران فرقه نمی توانند به این سؤال جواب بدهند که چرا رجوی بیش از ۱۰ سال است خودش را نشان نمی دهد؟

رزاقی ادامه می دهد؛ بعد از سرنگونی ارباب رجوی (صدام) در اردوگاه بدنام اشرف برای همه اعضاء سؤال شده بود که رجوی کجاست؟ وقتی سران فرقه دیدند که این سؤال از طرف اکثر اعضاء مطرح می شود فوراً طبق روش شناخته شده سران فرقه اعلام کردند هرکس سؤالی در مورد رجوی بکند معلوم می شود که آن فرد برای وزارت اطلاعات کار می کند و بدین شیوه راه سؤال کردن برای اعضا را بستند!

وی تأکید می کند: یکسال بعد از سرنگونی صدام با دستگیری مریم قجر در پاریس توسط پلیس فرانسه در ژوئن ۲۰۰۳ معلوم شد مریم قجر به همراه نزدیک به ۲۰۰ نفر از سران فرقه اعضاء را در بیابانهای عراق زیر شدیدترین بمباران تاریخ رها کرده و به فرانسه فرار کرده و شخص رجوی هم به جای نامعلومی فرار کرده در حقیقت خود اعضاء در درون فرقه می گفتند و در بین خود سؤال می کردند رجوی در کدام سوراخ موش پنهان شده است؟ این مسئله ۲ عامل دارد؛ یکی به خاطر جنایتهای بی شماری که رجوی در حق مردم ایران؛ عراق و اعضای خود انجام داده است. و دوم به خاطر اینکه جوابگوی این همه شکست ها و تحلیل های آبدوغ خیاری خود نباشد.

عضو جدا شده « سازمان» یادآور می شود: رجوی از روزی که از ایران فرار کرد با شیادی یکبار وعده سرنگونی رژیم ایران را در کوتاهترین مدت می داد! مدت بعد وعده سرنگونی رژیم ایران در ۶ ماه می داد و بعد آن را به میان دوره تبدیل کرد وقتی میان دوره هم محقق نشد فاز سرنگونی را پیش کشید و با تحلیل های آبدوغ خیاری خیلی شیادانه و مدعی شد رژیم وارد فاز سرنگونی شده! یک روز در اردوگاههای اهدایی صدام نشست می گذاشت و می گفت جنگ ایران و عراق دوباره شروع خواهد شد و از این فرصت استفاده کرده رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد و… ۲۰ سال است که سران سازمان وعده سرنگونی می دهند با این تفاوت که حالا ۱۰ سال است خود رجوی به خاطر تحلیل های آبدوغ خیاری و شهوترانی ها و جنایت هایش به سوراخ موش خزیده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات