وزیر پست و تلگراف دولت هاشمی گفت: افرادی که آقای روحانی به مجلس معرفی کرده، خوشنام هستند اما باید دید در عمل هم می توانند به اهداف نظام و آرمان ها کمک کنند.

سید محمد غرضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، درباره « کابینه پیشنهادی روحانی» گفت: افرادی که آقای روحانی به مجلس معرفی کرده، همه در انقلاب نقش داشته و سال های سال به این کشور خدمت کرده اند و معتقدم انسان های خوش نامی هستند.

وی افزود: من همه این وزرای پیشنهادی به مجلس را از نزدیک می شناسم و معتقدم این افراد متدین و کارآمد هستند اما اینکه می توانند به اهداف نظام و آرمان ها عمل و کمک کنند، باید در عملکرد آنها مشاهده کرد.

غرضی در عین تصریح کرد: یک دولت باید با قاعده اجتماعی وسیع تر به وجود بیاید چرا که دولت ها با قاعده ۵۰ - ۶۰ درصدی به دلیل وجود معارضین زیاد از پا خواهند افتاد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در پایان متذکر شد: برای اداره مطلوب امور کشور، دولت ها باید با قاعده اجتماعی ۸۰ تا ۸۵ درصدی شکل بگیرند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات