کارشناس مسائل سیاسی گفت: من پیشنهاد می کنم اگر برخی وزرای پیشنهادی نسبت به فتنه ۸۸ صادق هستند باید پشت تریبون مجلس ضمن اعلام برائت از اقدامات میرحسین موسوی اعلام کنند سال ۸۸ تقلبی اتفاق نیفتاده است.

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به موضع گیری اخیر برخی از وزرای پیشنهادی درباره فتنه ۸۸ و سکوت آنها در آن مقطع حساس اظهار داشت: نکته اول میزان نقش و سهم این افراد در فتنه ۸۸ است؛ علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار جزء اعضای ارشد حلقه امنیتی اطراف میرحسین موسوی بود که در طراحی بسیاری از اتفاقات سال ۸۸ از جمله اردوکشی های خیابانی، طراحی ایده تقلب و رساندن موسوی به این جمع بندی که در انتخابات تقلب شده است، نقش بسیار جدی داشت.*نقش پررنگ و عمیق ربیعی در فتنه ۸۸/ طراح ایده تقلب
محمدی ادامه داد: تصاویر و فیلم های شبی که میرحسین موسوی اعلام کرد که در انتخابات برنده شده و اگر نتیجه غیر از این باشد در انتخابات تقلب صورت گرفته است، نشان می دهد که علی ربیعی همواره در کنار میرحسین موسوی بود و او به همراه چند نفر دیگر نقش اساسی در سرپا نگه داشتن و ایجاد تحرک برای موسوی داشت لذا نقش این افراد در فتنه نه تنها حاشیه ای نیست بلکه بسیار عمیق، گسترده و موثر بوده است.این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه شاخص ها درباره فتنه ۸۸ کاملا روشن است، تاکید کرد: در حال حاضر بحث بر سر این نیست که چه کسانی تا چه زمانی فتنه را همراهی کرده اند بلکه موضوع اصلی این است که بابت آن زمانی که با فتنه همراهی کرده اند آیا مرزبندی داشته اند و از مردم به خاطر خسارت به امنیت و اعتبارشان عذرخواهی کرده اند یا خیر.

* نمایندگان مجلس در حوزه پر ریسک سابقه وزرا سختگیرانه عمل کنند
وی با تاکید بر اینکه بحث عذرخواهی و مرزبندی با فتنه ۸۸ برای وزرای پیشنهادی همچنان مفتوح و مطرح است خاطرنشان کرد: این موضوع برای کسی همچون آقای ربیعی که قرار است بر روی سرمایه های هنگفت شرکت شستا بنشیند یا برای آقای میلی منفرد که اختیار ثبات یا بی ثباتی در دانشگاه ها در دست او خواهد بود، با ضریب بالایی مطرح است لذا نمایندگان مجلس باید در این حوزه پر ریسک سختگیرانه عمل کنند.محمدی خطاب به برخی از این وزرا که در فتنه ۸۸ نقش داشته اند گفت: من پیشنهاد می کنم که اگر این آقایان نسبت به آنچه که می گویند صادق هستند باید پشت تریبون مجلس آمده و صریحا ضمن اعلام برائت از اقدامات میرحسین موسوی اعلام کنند که در سال ۸۸ تقلبی اتفاق نیفتاده و عذرخواهی کنند. در این صورت شاید نمایندگان توجیهی برای آسان گیری داشته باشند و آنها نیز بتوانند شهامت نداشته خود در سال ۸۸ را جبران کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات