وزیر جهاد کشاورزی گفت: سوابق نشان داده اگر بتوانیم به موقع و طبق توصیه ها و تحقیقاتی که در بخش کشاورزی انجام شده است، عمل کنیم، افزایش محصول را در بخش های مختلف خواهیم داشت.

محمود حجتی درباره طرح های دولت برای افزایش خودکفایی در بخش کشاورزی اظهار داشت: طرح های به زراعی، افزایش محصول و بالابردن راندمان و بهره وری جزو کارهای اصلی ما در بخش کشاورزی است، باید راه هایی را دنبال کنیم که بتوانیم از امکانات و منابع آب و خاکی موجود بهینه تر مصرف کنیم.

وی افزود: سوابق هم نشان داده اگر بتوانیم به موقع و طبق توصیه ها و تحقیقاتی که در بخش کشاورزی انجام شده است، عمل کنیم افزایش محصول را خواهیم داشت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان اظهار امیدواری کرد؛ با کمک کشاورزان و دست اندرکاران طی یک برنامه چند ساله خودکفایی در بخش کشاورزی افزایش یابد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات