ظاهراً محسن هاشمی در شهرداری آینده تهران سمت معاونت حمل و نقل و ترافیک پایتخت را بر عهده خواهد گرفت تا سرنوشت شهرداری پایتخت همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.

پس از رایزنی های گسترده و انتشار اخباری مبنی بر تلاش محسن هاشمی و ارتباط گرفتنش با برخی از اعضای شورای شهر جدید تهران به جهت گرفتن موافقت آنان برای شهرداری خود اینک شنیده ها حاکی از این است که ظاهراً مدیرعامل سابق متروی تهران از ادامه تلاش برای تصاحب کرسی شهرداری منصرف شده است.
درحالی که رقابت گسترده ای میان محسن هاشمی از یک سو و محمدباقر قالیباف از سوی دیگر برای تصاحب کرسی شهرداری تهران در جریان است اخبار رسیده حاکی از این است که محسن هاشمی پسر ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی که پیش از این صلاحیتش برای نامزدی شورای شهر تهران احراز نشده بود از ادامه تلاش برای رسیدن به شهرداری تهران نیز منصرف شده است.

ظاهراً محسن هاشمی در شهرداری آینده تهران سمت معاونت حمل و نقل و ترافیک پایتخت را بر عهده خواهد گرفت تا سرنوشت شهرداری پایتخت همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات