رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها گفت: مسائل منطقه با گفت و گو، تبادل نظر و پذیرش سازوکار دموکراتیک حل شدنی است.

وی با اشاره به وضعیت سوریه گفت: به کار بردن سلاح شیمیایی از سوی هر که باشد یک جنایت است، دنیا و بخصوص مسلمانان باید دست به دست هم بدهند از فجایعی که رخ داده و می دهد و منطقه را آشوب زده کرده است جلوگیری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی در ابتدای دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر کشور، ضمن خیر مقدم به دانشجویان و ابراز خرسندی از مطالبی که آن ها بیان کردند، اظهار کرد: خوشحالم که نسل دانشجوی ما درست فکر می کند امیدهایش امیدهای درستی است در عین حال دارای واقع نگری است و همواره دغدغه مسائلی دارد که مسائل اساسی است.

وی افزود: اتفاقا اگر دستاورد همین انتخابات و همین جریان صرف نظر از این که چه کسی مسوولیت ها را می پذیرد باز شدن فضایی باشد که بتوانیم حرف بزنیم، صحبت کنیم، تشکل ها جایگاه خودشان را داشته باشند موفقیت بزرگی نصیب جامعه شده است.

وی با بیان این که « امروز بسیاری از تشکیلات مستقل یا آزاد یا تعطیل اند یا محکوم اند یا محدود» ، اظهار کرد: این مسأله ای است که در کل جامعه قابل قبول نیست و در دانشگاه بیشتر. چون دانشگاه جای بحث و آزاداندیشی است، امیدوارم دارای فضایی باشیم که مجالی پیدا بشود تا بتوانیم با همدیگر صحبت و بحث کنیم و چاره جویی برای کارها شود و نهادهای مدنی تقویت شود؛ دولت هم کمک کند.

رییس بنیاد باران تصریح کرد: قاعده این است که نهادهای اجتماعی و مدنی متکی به دولت نباشد. دولت نیست که نهاد مدنی می سازد، نهادهای مدنی تمایز با دولت دارند و واسطه بین دولت و توده جامعه هستند، ولی دولت نباید در برابر این نهادها قرار گیرد، بلکه باید حامی آن باشد.

وی تاکید کرد: اگر خدای ناکرده این تفکر غلبه کند که تشکل ها و NGOها خانه فساد هستند یا امنیت کشور را به هم می زنند روند رشد و توسعه جامعه آسیب می بیند. امیدواریم حکومت کمک کند. اگر به این مرحله رسیده باشیم با فضای نو با توجه به تجربه ای که جامعه ما دارد و اشکالاتی که بوده است می توان به آینده امیدوار بود، در این فضا هم می توان خودمان را نقد کنیم که چه کارها کردیم و نکردیم و هم نسبت به دولت و جامعه نقد کرد و راه کار اصلاح داد، این ها بحث می خواهد.

وی ادامه داد: در فضای بسته نقد از خود هم ممکن نیست. وقتی جریانی و گرایشی در جامعه تحت فشار و زندان است روا نیست که از خود مچ گیری کند و آب به آسیاب انحصارگران و تخریب گران بریزد فضا باید باز باشد که همه اعتراف کنند به اشتباه شان. نه این که یک جریان خودش را حق مطلق و بدون عیب ببینند و دیگران همه بد و مجرم به حساب آیند. همه اشتباه می کنند اگر انصاف باشد و بشود در فضایی باز و منصفانه اشتباهات را دید، چه از سوی حکومت و چه جریان های دیگر و تصمیم گرفته شود که هیچکدام اشتباهات را تکرار نکنند وضع جامعه بهبود می یابد.

خاتمی با بیان این که « در انتخابات قبل از ریاست جمهوری این تلقی شد که برای انتخابات شرط گذاشته شده است» گفت: در این انتخابات گفتیم شرط نمی گذاریم، اما امیدواریم نتیجه انتخاب تبدیل فضای امنیتی به سیاسی باشد و بگیر و ببندها پایان یابد و زندانیان و محصوران آزاد شوند. همه بپذیریم ملاک و ساز و کار اداره کشور انتخابات باشد، انتخاباتی که فقط رأی مردم در آن تعیین کننده باشد.

وی یادآور شد: در شعار های جناب آقای دکتر روحانی مطالب سنجیده و درستی بود که ما آن را می خواهیم و اصلاحات هم همین را می خواست و حتی اعتدال یکی از فصول مهم برنامه من در دور دوم انتخابات یعنی سال ۱۳۸۰ بود.

وی تاکید کرد: در این انتخابات آن چه مورد تدبیر قرار گرفت و همت مردم هم کارساز شد این بود که جلوی شکست توأمان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان گرفته شد و شعار و رویکرد اصلاح طلبی پیروز شد. شعارهای جناب آقای روحانی که همواره هم بر آن تأکید کرده اند مورد قبول مردم قرار گرفت. آن چه مهم است این که رویکرد پیاده شود، شعارها عملی شود و کسانی دست اندرکار امور باشند که به آن ها اعتقاد دارند و برای عملی شدن آن ها تلاش می کنند.

رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها اظهار کرد: در این انتخابات تحول عظیمی رخ داد. مردم به تغییر درون نظام و نه تغییر نظام رأی دادند و اصلاحات هم همین است. به هر حال آن چه مهم است تغییر رویکردهاست.

وی با بیان این که « اگر فقط تلاش برای رفع مورد به مورد مشکلات باشد کار به جایی نمی رسد» ، گفت: ولی اگر منشاء این مشکلات پیدا شود مسائل هم حل می شود. رویکردهایی که به جامعه، به دانشجو، به زن، به امنیت، به مسائل بین المللی بوده است اگر عوض شود بسیاری از مشکلات هم حل خواهد شد. گفته شد که به وعده های انقلاب عمل نشده است، من این را اصلاح کنم. انقلاب آرمان های بلندی داشت باید بررسی کنیم که تا چه حد در جهت آن آرمان ها حرکت کردیم و اگر نکردیم سبب و مانع چه بوده؟ گفته شده است که آرمان انقلاب ما همان آرمان یک صد ساله ملت ایران، آزادی استقلال و پیشرفت بود و انقلاب به رهبری حضرت امام همین آرمان ها را براساس هویت فرهنگی و تاریخی جامعه که اسلام است بنیاد کرد.

وی ادامه داد: نه تنها اکثریت مسلمان اند بلکه هویت جامعه ایرانی دینی است و انقلاب ما از پایگاه اسلام آزادی و استقلال و پیشرفت را مطرح کرد. یعنی اسلامی مطرح شد که نه تنها در برابر آزادی و استقلال و پیشرفت نیست، بلکه مؤید آن هاست.

رییس جمهور اسبق کشورمان با تاکید بر این که « رویکرد دینی در انقلاب ما آزادی خواهانه، پیشرفت گرایانه و استقلال طلبانه بود» ، افزود: حال اگر رویکردهای دیگری هست خلاف آرمان های انقلاب است. دعوا هم سر همین رویکرد و دیدگاه هست. اگر مشکلاتی داریم رویکردهای غلطی وجود داشته که سازکار با انقلاب و آرمان ها نبوده و امیدوارم دولت تدبیر و امید در این زمینه مهم کارساز باشد.

وی با اشاره به پرسش دانشجویان که در این فضا « وظیفه دانشجویان چیست؟ » ، گفت: وظیفه روشن است خیلی ها در فضای تنگ تاریک ممنوع می شوند و می ترسند. اما آن کس که درد آشناست و وظیفه شناس است آن کس که برای انجام وظیفه هزینه داده زندان رفته و محروم شده، ستاره دار شده یعنی وظیفه اش را می شناسد. شماها به وظایف خود آشنایید. ما به حکومت می گوییم اجازه داده شود، دانشجو وظیغه خودش را انجام دهد نه به عنوان ابزار دست کسی. اگر فضا باز شود باید ببینیم اولویت دانشجو چی هست چطور با جامعه خودش در ارتباط هست. وظیفه دانشجو مشخص است؛ آزاد و متفکرانه به سمت حل مسائل برود. خطاب ما به حاکمیت این است که بگذارید دانشگاه و دانشجو وظیفه خودش را انجام دهد. دانشگاه دانشگاه باشد نه چیز دیگری.

وی با بیان این که « امنیتی کردن دانشگاه غلط است و زمینه ساز خروج نیروهای تحصیل کرده از کشور و اخراج آنان از دانشگاه می شود» ، تصریح کرد: در این سال ها متأسفانه سوءتفاهم و بعد کینه ها و جدایی ها زیاد شد این که منشاء این امر چه بود و چرا به وجود آمد جای بحث دارد، اما کینه ها بیشتر شد. امیدوارم در اثر این انتخابات، دل ها به هم نزدیک تر شود. تغییر فضا و نگاه به آینده و برداشته شدن فضای امنیتی مخرب باعث رفع سوء تفاهم ها می شود و فضای اعتمادی که دولت و ملت به آن نیاز دارد ایجاد می کند.

رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها در بخشی دیگر از سخنانش به وضعیت منطقه پرداخت و گفت: وضعیت امروز منطقه و مسلمانان نگران کننده است. آتش و خون از هر طرف می بارد. مطمئنا قدرت های بیرونی که آزادی و پیشرفت منطقه را به زیان خود می دانند در پدیدآوردن این وضع یا دامن زدن به آن نقش دارند، ولی اشکال در درون هم هست.

وی افزود: مصر را بنگرید. کشوری مهم و ملتی بزرگ و پیشتاز و روشن امروز به چه وضعی گرفتار شده است. مردم حاکمیت بر سرنوشت رهایی از خفت وابستگی و استبداد و تحقیرشدگی را می خواستند و می خواهند، اکثریت هم مسلمان اند، انتظار بود که جریان اکثریت با روشن بینی که طی سال های اخیر به مسائل نگاه می کرد عمل کند و واقعاً در جهت رفع موانع دموکراسی گام بردارد.

وی تاکید کرد: کاری نکنیم که دنیا بگوید ما مسلمانان صلاحیت استقرار دموکراسی را نداریم. نیروی نظامی باید حافظ تمامیت ارضی و منافع ملی باشد و در سیاست دخالت نکند. بزرگان شان اختلاف کردند و نتوانستند به نفع منافع مردم مصر به تفاهم برسند و خارجی هم آتش بیار معرکه است.

خاتمی همچنین به وضعیت سوریه اشاره کرد و گفت: وضعیت در این کشور نیز بحرانی است. این همه انسان کشته شدند آواره شدند و برادر کشی شد. امروز صحبت از به کار بردن سلاح شیمیایی است. این یک جنایت است، از سوی هر کس که باشد. دنیا و بخصوص مسلمانان باید دست به دست هم بدهند از فجایعی که رخ داده و می دهد و منطقه را آشوب زده کرده است جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در ایران امنیت و آرامش هست، ولی اگر روند سال های قبل در ایران ادامه پیدا می کرد ممکن بود این مسائل پیش بیاید، متأسفانه در جهان و از جمله در جهان اسلام جان انسان ها ارزش ندارد. جریان های تند که از هر طرف با بمبگذاری و ترور آشوب به پا می کنند در عراق در پاکستان و جاهای دیگر باعث تأسف است و امیدوارم همه بیدار شویم.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر خاتمی، وی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در این منطقه هستند جوانان مردم مسوولان و حکومت ها متوجه باشند این وضعیت اولین زیانش متوجه ملت ها خواهد بود. اسلام صدمه می بینند. همه ما باید بتوانیم رشد داشته باشیم و با گفت و گو، تبادل نظر و پذیرش سازو کار دموکراتیک بتوانیم، رشیدانه مسائل را حل کنیم.

در این مراسم نمایندگان دانشگا های امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، صنعتی شیروان، بابل و بابلسر، دامپزشکی ساری، صنعتی کرمانشاه، رازی گیلان، صنعتی اصفهان، اصفهان، بین المللی قزوین، کردستان، شهرکرد، ارومیه، صنعتی جندی شاپور، دزفول، دامغان، چمران اهواز، دانشگاه شاهرود، دانشگاه سمنان، آزاد اصفهان، آزاد زنجان، انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و آزاد قزوین حضور داشتند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات