سخنگوی وزارت امور خارجه بر همکاری جمهوری اسلامی با آژانس تأکید کرد و گفت: گفت وگوهای آتی باید با حفظ روحیه حسن نیت و فارغ از فشارهای سیاسی دیگر کشورها بر دبیرخانه و در فضایی تخصصی و فنی ادامه یابد.

به گزارش افکارنیوز ، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص گزارش روز گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای کشورمان اظهار داشت: همانطور که قرائت محتوای گزارش مدیرکل آژانس نشان می دهد، ایران نسبت به مسیر گفت وگوی با حسن نیت و همکاری با آژانس برای مرتفع ساختن مسائل باقیمانده متعهد و جدی است.

وی با بیان اینکه از تعهد مدیرکل آژانس به گفت وگو و تعامل استقبال می کنیم، عنوان کرد: معتقدیم که گفت وگوهای آتی باید با حفظ روحیه حسن نیت و فارغ از فشارهای سیاسی دیگر کشورها بر دبیرخانه و در فضایی تخصصی و فنی ادامه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ذکر این مطلب که فعالیت های غنی سازی ایران سیر طبیعی فنی و رو به جلوی خود را طی می کند و این سیر بر اساس مقاصد و نیازهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است، خاطرنشان کرد: این فعالیت ها در تاسیسات نطنز و فردو که کاملا تحت نظارت و پادمان های آژانس هستند انجام می شوند و آمارهای دقیق آژانس از تحولات فعالیت های غنی سازی در گزارش نشانگر شفافیت کامل ایران است و بار دیگر نشان می دهد که آژانس بر تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران نظارت دارد و همچون گذشته عدم انحراف مواد هسته ای به کار رفته در این فعالیت ها و صلح آمیز بودن آنها را گزارش کرده است.

عراقچی با یادآوری این نکته که در مجموع لحن آژانس نسبت به گذشته تغییر عمده ای نکرده، بیان کرد: مهمترین تغییر بخش مربوط به فهرست کردن انتظارات و ملاحظات آژانس در مورد سند رویکرد سارختارمند است که به طور یک طرفه و بدون انعکاس نظرات ایران است.

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران روز گذشته منتشر شد.

قرار است دور بعدی گفت وگوهای ایران و آژانس هفتم مهر ماه در وین برگزار شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات