محمد علی نجفی" مشاور عالی دبیر" و" قائم مقام و معاون سرمایه گذاری دبیرخانه" در شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

به گزارش افکارنیوز، اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دو حکم جداگانه؛ «محمد علی نجفی» را به عنوان «مشاور عالی دبیر شورا در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «محمد معزالدین» را به عنوان «قائم مقام و معاون سرمایه گذاری دبیرخانه شورا» منصوب کرد.

در حکم «اکبر ترکان» به «محمد علی نجفی» آمده است:

بررسی و مطالعه وضعیت مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، تدقیق در خط مشی ها و برنامه های مناطق یاد شده و کمک به تدوین برنامه های متناسب با اهداف مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود امور اجرایی مناطق یاد شده، از اهم مسئولیت هایی است که امیدوارم در تعامل با مدیران عامل محترم سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در انجام بهینه آن، موفق و مؤید باشید.

همچنین در حکم «مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» خطاب به «محمد معزالدین» آمده است:

شناسایی، تبیین و معرفی فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه توسعه گردشگری و تولید کالا ها و خدمات در مناطق، افزایش سطح اشتغال، ارتقاء سطح آموزش عالی و اقداماتی که منجر به تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و در نتیجه توسعه همه جانبه مناطق گردد از اهم مأموریت هایی است که انتظار می رود در تعامل با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سازمان های مناطق در به ثمر رساندن آن نهایت تلاش را معمول فرمایید.

محمدعلی نجفی متولد سال ۱۳۳۳ در آستانه اشرفیه و دارای مدرک دکتری مدیریت استراتژیک است که سابقه معاونت طرح و برنامه و امور اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش را در کارنامه کاری خود دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات