عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: یکی از ویژگی های آقای کدخدایی تسلط بر قوانین و موضوعاتی بود که در جلسات هیئت تطبیق مطرح می شد. کدخدایی در تصمیم گیری ها و اعلام نظر، شخص دموکراتی بود.

به گزارش افکارنیوز ، سیدجواد زمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به ابعاد شخصیتی، اخلاقی و سیاسی عباسعلی کدخدایی رئیس سابق این هیئت، گفت: بنده چند ماهی است که در هیئت تطبیق با آقای کدخدایی کار کرده ام. وی در سمت ریاست این هیئت مدیریت خوبی داشت.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های آقای کدخدایی تسلط بر قوانین و موضوعاتی بود که در جلسات هیئت تطبیق مطرح می شد. کدخدایی در تصمیم گیری ها و اعلام نظر، شخص دموکراتی بود.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه افزود: منش کدخدایی به عنوان رئیس هیئت تطبیق این طور نبود که اگر نظری در مغایرت و یا موافقت با قوانین داشته باشد، بخواهد آن را تحلیل کند. حتی در بسیاری از مواقع که می خواست در مورد قوانین اعلام نظر کند، خودش هنگام رأی گیری دستش را بالا نمی گرفت که اعضا با آزادی کامل بتوانند نظراتشان را مطرح کنند.

زمانی تأکید کرد: به اعتقاد بنده، آقای کدخدایی در اداره جلسات هیئت تطبیق مدیریت قوی و خوبی داشت. کدخدایی در برخورد با اعضا متواضع بود و از طرفی نیز در کارش تسلط داشت. مدیریت خوب و شایسته وی باعث شده بود که اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت تطبیق با هر گرایش و سلیقه سیاسی، از مدیریت کدخدایی کاملا راضی بودند.

وی با بیان اینکه کدخدایی هیئت تطبیق را خوب مدیریت می کرد، گفت: در زمانی که او می خواست از ریاست این هیئت استعفا دهد، اکثریت اعضا از وی درخواست کردند تا جاییکه امکان دارد، در این سمت بماند، زیرا همه اعضا از مدیریت کدخدایی رضایت کامل داشتند، اما او دلایل و توجیهاتی برای استعفا داشت که پس از مدت ها و پس از چندین بار، رئیس سمجلس نیز با اصرار خودش، این بار با استعفایش موافقت کرد.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه افزود: آنچه بنده در این مدت از آقای کدخدایی دیدم، این بود که به معنای واقعی کلمه در مسائل صداقت و امانتداری داشت. به اعتقاد بنده یکی از نشانه های امانتداری برای مدیران این است که از موقعیت شان سوء استفاده نکرده و به هر عنوانی نظراتشان را به دیگران تحمیل نکنند که آقای کدخدایی چنین شخصیتی بود.

زمانی در بخش دیگری از این گفت وگو به ذکر مثالی از یکی از جلسات هیئت تطبیق اشاره کرد و تأکید کرد: در زمانی که جلسات هیئت برگزار می شد، این طور نبود که اگر هر کدام از اعضا با طرحی موافق بود، آقای کدخدایی با موافقت او مخالفت کند. وی همواره اجازه می داد همه اعضا نظراتشان را در مورد طرح ها و قوانین بیان کنند. گاهی اوقات مشاهده شده که آقای کدخدایی در مورد برخی قوانین نظرش را اعلام نمی کرد که علت آن هم این بود که نمی خواست اعضا تصور کنند او نظراتش را تحمیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تصمیمات کدخدایی در تأیید و یا لغو لوایح و قوانین دولت، مؤثر بوده است، افزود: یکی از ویژگی های مثبت اخلاقی و کاری آقای کدخدایی، امانتداری اش بود، به طوریکه که اگر نظراتی داشت، سعی می کرد در رأی گیری عنوان نکند تا از این طریق دیگر اعضا با آزادی کامل نظرات خود را در مورد قوانین و طرح های مورد نظر اعلام کنند.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح کرد: اغلب مواقع اعضای هیئت تطبیق به این نتیجه رسیده بودند که مصوبات مهم را با حضور آقای کدخدایی مطرح و بررسی کنند، زیرا برخی از مصوبات در کشور مهم و اثرگذار است، به همین دلیل همه اعضا به این نتیجه رسیده بودند که آقای کدخدایی واقعا نظر تخصصی می دهد. یکی از ویژگی های مدیریتی آقای کدخدایی این بود که وی هیچ گاه نسبت به مصوبات این هیئت نظرات سیاسی نداشت.

زمانی تأکید کرد: نظرات آقای کدخدایی در مورد قوانین تخصصی بود. وی بدون اینکه مسائل جناحی و یا سیاسی را مدنظر قرار دهد، جلسه را مدیریت می کرد و نسبت به طرح ها، لوایح و قوانین نظرش را اعلام می کرد البته نظرات سیاسی و جناحی هیچ گاه در هیئت تطبیق محلی از اعراب ندارد.

وی با بیان اینکه اگر در مصوبات مهم این هیئت آقای کدخدایی حضور نداشت، همه اعضا بر این عقیده بودند که وی باید برای بررسی قوانین مورد نظر در جلسه حضور داشته باشد، خاطرنشان کرد: آقای کدخدایی به عنوان رئیس هیئت تطبیق مصوبات، نظرات کارشناسی خودش را در زمینه لوایح و قوانین مطرح و آنچه به نظرش می رسید را مطرح می کرد، اما در رأی گیری نظرش را به سایر اعضا تحمیل نمی کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات