سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مطروحه در بیانیه نشست ۱۲۸ وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده را دخالت در امور داخلی ایران و مردود توصیف کرد.

به گزارش افکارنیوز ، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مطروحه در بیانیه نشست ۱۲۸ وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده را دخالت در امور داخلی ایران و مردود توصیف کرد.

افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خویش بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را مورد تاکید قرار داده و خاطرنشان می کند تمامی تدابیر و اقدامات به عمل آمده در این جزایر همواره مبتنی بر اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

وی همچنین در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت: این فعالیت ها کاملا شفاف و منطبق با قوانین بین المللی و در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تقویت مناسبات و تامین منافع ملت های منطقه، از گفت وگوهای دوستانه با کشورهای همسایه خود در منطقه خلیج فارس استقبال می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات