سردار دهقان:

وزیر دفاع در خصوص برخی اخبار مبنی بر حمایت غربی ها از باقیمانده های منافقین گفت: ملت ما از اینکه آنها حمایت کنند نگران نخواهد شد و البته منافقین هم از حمایت آنها طرفی نخواهند بست.

سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره حمایت برخی کشورهای غربی از منافقین گفت: یک نسبتی بین اینها برقرار است و آن هم کینه و عداوت است که نسبت به انقلاب اسلامی دارند. نه ملت ما از اینکه آنها حمایت کنند نگران خواهد شد و نه منافقین از حمایت آنها طرفی نخواهند بست زیرا آنها ابزاری در اختیار آنها خواهند بود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: منافقین بی هویت ترین جریان سیاسی موجود در طول تاریخ هستند. منافقین هیچگاه نتوانستند بپذیرند که امام راحل به کمک مردم انقلاب را به پیروزی رساند. تصور منافقین بر این بود که آنها انقلاب را شروع کردند از این رو حق دارند بر مردم حکومت کنند.

دهقان تاکید کرد: این نگاه انحرافی و غلط منافقین منجر به این شد که همواره در مسیر طاغوت حرکت کنند. منافقین هیچ کمکی به حکومت اسلامی و به مردم در صحنه های مختلف نکردند و از ابتدا در خدمت دشمنان انقلاب و این ملت بودند که اوج آن خدمت آشکار آنها به صدام بود و همه سرمایه های خود را در اختیار صدام قرار دادند.

وزیر دفاع ادامه داد: اگر صدام به آنها پناه داد با این هدف بود که بتواند از ظرفیت آنها علیه انقلاب اسلامی استفاده کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات