امیرحسین زمانی نیا گفت: پس از جمعبندی بررسی های کارشناسی دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها تعطیل شد.

به گزارش افکارنیوز ، امیرحسین زمانی نیا در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: رییس جمهور دستور بررسی فعالیت های دبیرخانه جنبش غیر متعهدها را داده بود تا بر اساس آن ارزیابی شود که آیا ضرورت ادامه کار این دبیرخانه و فعالیت آن وجود دارد یا خیر که پس از بررسی های انجام شده قرار شد این مسئولیت به وزارت امور خارجه واگذار شود.

وی افزود: با حکم رییس جمهور، دبیرخانه جنبش غیرمتعهد ها تعطیل شد و مسوولیت آن به معاونت بین الملل وزارت امور خارجه محول شده است.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید برای چابک سازی فعالیت ها تاکید دارد که نباید موازی کاری صورت گیرد و این کار صرفا از طریق وزارت امور خارجه دنبال شود.

از زمانی نیا پیش از این به عنوان قائم مقام دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها نام برده شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات