یک روزنامه زنجیره ای مدعی شد تلاش برای برکناری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حرکتی برای اصلاح یک حرکت سیاسی است.

به گزارش افکارنیوز ، این روزنامه با تیتر «بازنگری در انتصاب سیاسی رئیس دانشگاه آزاد» در صفحه اول خود مدعی شده که قرار است با برکناری رئیس این دانشگاه به سیاسی کاری پایان داده شود.

این تحرک از یک سو نشان می دهد تکذیب اولیه خبر «تقلای افراطیون برای برکناری رئیس دانشگاه آزاد» ، اصل خبر درست است و ثانیا این سؤال را پیش می کشد که سیاسی کاران واقعی چه کسانی هستند؟ آیا کسانی که می خواستند در پوشش وقف، اموال ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی این دانشگاه متعلق به مردم را اختصاصی و فامیلی کنند، به عنوان سیاست بازی سزاوارتر نیستند؟

آیا غیر از این است که بنا به اعترافات مستند حمزه کرمی، آقای «م - ه‍» با دستبرد به اموال این دانشگاه و پولشویی های چند میلیاردی، این مبالغ هنگفت را صرف مخارج انتخاباتی و سپس راه اندازی سایت های تخریبی علیه نظام می کرد و همین فرد تا مدت ها با وجود فرار به لندن، از حقوق مفت دانشگاه آزاد برخوردار بود؟ !
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات