معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری جهت ارائه گزارش عملکرد این معاونت و برنامه های آتی آن روز یکشنبه سی ویکم شهریورماه میهمان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

به گزارش افکارنیوز ، علاوه بر نوبخت، صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز برای ارائه برنامه های خود یکشنبه آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد.

ادامه بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر هیات عالی گزینش از دیگر دستورات کمیسیون اجتماعی در هفته آینده خواهد بود.

همچنین کارگروه اداری و استخدامی این کمیسیون نیز برای بررسی طرح تشکیل ملی استاندارد تشکیل جلسه خواهد داد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات