معاون عربی و افریقای وزارت خارجه حمله خمپاره ای گروههای افراطی و تروریستی به سفارت روسیه در دمشق را محکوم کرد.

به گزارش افکارنیوز ، حسین امیر عبداللهیان در واکنش به این حمله اظهار داشت: تروریست های وارده از خارج به سوریه با توسل به این قبیل اقدامات و حتی کاربرد سلاح شیمیایی واقعیات صحنه سوریه را برهمگان اشکار ساخته اند.

وی افزود: روسیه نقشی سازنده در تحولات سوریه ایفا می نماید که مبتنی بر تمرکز بر راهکار سیاسی و دموکراتیک است.

وی اضافه کرد: تروریست ها در اینده سوریه جایی نخواهند داشت.

امیرعبداللهیان با انتقاد از برخی طرفها که هنوز راهکار مبتنی بر اقدامات نظامی را تشویق می نمایند تداوم حمایت برخی طرفها از فعالیت تروریست ها و تکفیری ها را خطری جدی برای کل منطقه و جامعه جهانی خواند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات