نمایندگان مجلس طرحی با عنوان اصلاح آئین نامه داخلی ارائه کرده اند که در صورت تصویب نهایی رأی ممتنع از رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حذف می شود و همچنین نحوه رأی اعتماد به هیئت وزیران یا وزرای پیشنهادی تغییر می کند.

به گزارش افکارنیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) پارلمان، دو فوریت طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی پارلمان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۹۶ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۰۵ نماینده حاضر درجلسه به تصویب نرساندند.

متن کامل این طرح که به امضای ۳۰ نفر از وکلای ملت رسیده، به شرح ذیل است:

مقدمه توجیهی:

در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم روشن شد که برخی کاستی ها در آئین نامه داخلی مجلس وجود دارد که باعث شده است نوبت نطق مخالف و موافق به طور عادلانه به نمایندگان خواهان نطق تعلق نگیرد و طبعا در کیفیت کار مجلس تأثیر بگذارد. همچنین رأی گیری برای همه وزرا به طور یکجا و پس از اتمام همه اظهارنظرهای موافق و مخالف و گذشت زمان از آنها، شائبه کم شدن دقت نظر در آرای نمایندگان را پدید آورده است.

علاوه بر اینها، رأی ممتنع در رأی اعتماد به وزرا به نظر منطقی نمی رسد، نظر به اینکه رأی اعتماد به ۳ وزیر باقیمانده دولت یازدهم در پیش است و بیم فوت فرصت می رود، این طرح به صورت دو فوریتی تقدیم می شود.

ماده واحده/ فراز دوم و سوم ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۰۶- در بحث درباره برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران، هر یک از نمایندگان حق دارند حداکثر ۵دقیقه از وقت خود را در اختیار یک نماینده دیگر که در آن مورد ثبت نام کرده است، قرار دهند. در شروع بحث در مورد هیئت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران، از ترکیب هیئت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس بررسی برنامه دولت و ترکیب هیئت وزیران را با اظهارات ۵ نفر از نمایندگان مخالف و ۵ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت ۱۰ دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود، اعم از افراد منسوب به دولت و نمایندگان، به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر ۱۰۰ دقیقه خواهد بود. در پی اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز می کند.

در مورد هر وزیر ۳ نفر از نمایندگان مخالف و ۳ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام برای مدت ۱۰ دقیقه فرصت خواهند داشت. هر یک از نمایندگان حق دارند نیمی از وقت خود را به نماینده دیگر که در آن مورد ثبت نام کرده است، اختصاص دهند و نمایندگان عضو کمیسیون تخصصی مربوط اولویت دارند. آنگاه کمیسیون تخصصی مربوط نظر خود را حداکثر در دو دقیقه گزارش می نماید.

پس از آن، وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور و یا یکی از نمایندگان جمعا به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت. سپس رأی گیری مخفی شامل موافق یا مخالف برای آن وزیر به عمل می آید. بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می گیرد. سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است، از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه داده خواهد شد.

اسامی امضا کنندگان طرح مذکور به شرح ذیل است:

علی مطهری، محمدی، ندیمی، قادری، کولیوند، محمدابراهیم رضایی، هروی، عبادی، سلیمی، عباس رجائی، نوری قزلجه، حقیقت پور، مفتح، سنایی، آصفری، غضنفرآبادی، آقامحمدی، خدایی سوری، امیری خامکانی، عبدی، لاهوتی، الیاس طاهری، گروسی، ابوالفضل ابوترابی، پیرمؤذن، سید هادی حسینی، برومند، چهاردولی، دستغیب و باقری.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات