نماینده مردم تهران در مجلس سازوکار فعلی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت را دارای کاستی هایی دانست و از لزوم تغییرات در این سازکار سخن گفت.

به گزارش افکارنیوز ، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه پارلمان، به عنوان طراح طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مربوط به سازوکار رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت است، گفت: در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم مشخص شد که برخی از کاستی ها در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه کاستی های موجود در بحث رای اعتماد به وزرای پیشنهادی احساس اصلاح آئین نامه را ایجاد کرد، گفت: این نکته چند بار هم توسط رئیس وقت جلسه مطرح شد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: چون امروز این احساس همچنان وجود دارد، مطلوب است که طرح اصلاح ماده ۲۰۶ مطرح شود.

مطهری با اشاره به سؤال از رئیس جمهور در زمان مجلس هشتم یادآور شد: در مجلس هشتم که سؤال از رئیس جمهور برای اولین بار صورت گرفت، دوستان کاستی هایی را حس کردند به همین دلیل در آن ایام طرح اصلاح نحوه سؤال از رئیس جمهور را نوشته و دنبال کردیم تا در صورت رخ دادن این موضوع، شاهد اقدامات مؤثرتری باشیم.

وی در خصوص دوفوریت طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس نیز گفت: با توجه به اینکه هنوز رای اعتماد به سه وزیر باقی است و ممکن است رئیس جمهور پس از بازگشت از نیویورک وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند، از فوت وقت جلوگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس پیچیده نیست، تصریح کرد: عدم پیچیدگی طرح باعث می شود تا دیگر ساعت ها برای آن وقت نگذاریم.

مطهری به آئین نامه فعلی مجلس اشاره کرد و گفت: در آئین نامه مجلس درباره رای اعتماد وزرا این طور آمده که هر نماینده می تواند در موارد موافق و مخالف ثبت نام کرده و تمامی زمان خود را به فرد دیگری بدهد، این باعث شده یک فرد در تمامی موارد ثبت نام کند بدون اینکه بخواهد صحبت کند و این در حالی است که فردی که حرف برای گفتن دارد و برای چند مورد محدود ثبت نام کرده، زمان صحبت پیدا نکند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هر نماینده مخالف و موافق ۱۵ دقیقه برای صحبت زمان دارند در حالی که در طرح اصلاحی ما سه نفر نماینده مخالف و سه نفر نماینده موافق هر کدام ۱۰ دقیقه صحبت می کنند و هر نماینده می تواند نیمی از وقت خود را به نماینده دیگری بدهد.

این نماینده مجلس از همکاران خود خواست به دوفوریت طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس رای دهند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات