بشیری:

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه توفیقی شرایط لازم را برای کسب رأی اعتماد از مجلس ندارد، گفت: بعید به نظر می رسد که مجلس به توفیقی رأی اعتماد بدهد.

به گزارش افکارنیوز ، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت با بیان اینکه لازمه حرکت دانشگاه در مسیر علمی دور بودن فضای دانشگاهی از جنجال های سیاسی است، گفت: دانشگاه باید در آرامش باشد چرا که جنجال های سیاسی حرکت علمی دانشگاه را کند و حتی متوقف می کند.

وی با بیان اینکه مجلس به دلیل رفتارهای نادرست توفیقی در فتنه ۸۸ وی را فرد مناسبی برای وزارت علوم نمی داند، گفت: امیدواریم دولت محترم آقای توفیقی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت علوم معرفی نکند، چرا که در غیر این صورت مجلس مجبور خواهد شد دومین گزینه رئیس جمهور را برای وزارت علوم رد کند.

بشیری، گفت: فضای مجلس فضای رأی دادن به آقای توفیقی نیست لذا امیدواریم دولت با درک شرایط مجلس از معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم خودداری کند.

بشیری همچنین گفت: عزل و نصب هایی که آقای توفیقی در ایام سرپرستی خود انجام داده نمایندگان مجلس را بیش از گذشته نگران کرده است، لذا با توجه به شرایطی که آقای توفیقی دارد رأی اعتماد مجلس به ایشان بسیار بعید به نظر می رسد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات