روحانی به زبان انگلیسی به اوباما گفته است: have a nice day و اوباما نیز به زبان فارسی پاسخ داده است: " خداحافظ" .

گروه سیاسی - صفحه توئیتر کاخ سفید نیز در این باره نوشت که این تماس از طرف اوباما بوده و درباره اینکه راه و زمینه برای حل مسایل هسته یی و" خارج از آن" فراهم است، صحبت شده است.

به گزارش افکارنیوز ، توئیتر کاخ سفید همچنین نوشت: روحانی در پایان این گفت وگوی کوتاه به زبان انگلیسی به اوباما گفته است: have a nice day و اوباما نیز به زبان فارسی پاسخ داده است: " خداحافظ" .

به گزارش ایسنا، این خبر به سرغت به خبر اول رسانه های بین المللی تبدیل شد و از آن به عنوان واقعه ای تاریخی یاد کردند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات