سیدجواد هاشمی نژاد دبیر کانون هابیلیان گفت: بنیانگذاران سازمان از روز نخست راه خود را از امام جدا کردند و در پی استفاده ابزاری از روحانیون بودند.

به گزارش افکارنیوز، تخلیه کمپ نیروی اشرف پایان خونین سازمانی بود که ناقص به دنیا آمد هر چند بنیان گذاران سازمان آرزوی سر افرازی این فرزندان و ایران داشتند. اما تناقض بین رویای شیرن اولیه و سرانجامی تلخ ما را بر آن داشته است تا با پرونده ای به واکاوی این سرانجام تلخ بپردازیم باشد تا چراغ راه آینده باشد.

* سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اساس چه روش شناسی دست به ترور می زدند؟


سازمان مجاهدین چند هدف از اقدامات مسلحانه داشته اند. سازمان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اصل انقلاب و روشی که امام خمینی (ره) برگزید اعتقادی نداشتند. باورمندان انقلاب اسلامی با علاقمندان سازمان مجاهدین در صورتی که انقلاب به پیروزی هم نمی رسید با هم تضاد داشتند. سازمان مجاهدین بعد از انقلاب و قبل از انقلاب در تضاهرات وضعیت و پلاکارد های مخصوص به خود را داشتند. سازمان مجاهدین خلق (منافقین) اصل و اساس این انقلاب را قبول نداشتند و نمی شود گفت از یک تاریخ مشخص با انقلاب دچار مشکل شدند و خود را از صف مجاهدان جدا کردند.

اگر به پیشینه سازمان نگاه کنیم متوجه می شویم سازمان در بدو شکل گیری این سازمان روش انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) را نمی پسندیدند.

اقدام امام در راستای تشکیل یک نهضت فراگیر اجتماعی بود و سازمان به روش چریکی و اقدامات مسلحانه مطابق دیدگاه مارکسیتی برای راه اندازی جنبش های اجتماعی معتقد بود. سازمان با نحوه شکل گیری جنبش اجتماعی ایران و نهضتی که امام در حال شکل دادن بودند یعنی با بسیج توده ای موافق نبود. بعد ها مسعود رجوی سرکرده سازمان مجاهدین اعلام کرد که هیچگاه روشی که (امام) خمینی برگزید را قبول نداشتیم. سازمان، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام را انقلاب نمی دانستند. تنها انقلابی که مطابق دیدگاه مارکسیستی پیروز شود را انقلاب می دانستند.

*بنیانگذارن سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بعد از قیام ۱۵ خرداد معتقد بودند که اگر قیام دارای رهبری علمی بود و انقلابیون و به علم مبارزه آگاهی داشتند به پیروزی می رسیدند؟ مانند انقلاب الجزایر.

یکی از دلایل شکل گیری سازمان مجاهدین خلق سر خوردگی از قیام ۱۵ خرداد بود. بنیانگذاران سازمان تصور می کردند که نظام شاهنشاهی موفق شد قیام ۱۵ خرداد را سرکوب، رهبر نهضت را تبعید کند به این طریق قیام را به شکست کامل بکشاند. تحلیل سازمان این بود که مشت در مقابل سندان امکان پیروزی ندارد. طرفداران انقلاب و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دو فکر کاملا متفاوت داشتند. به این دلیل به هیچ روی کنار هم قرار نمی گیرند جز اینکه سازمان به اشتباه وروش ناکارآمد خود پی ببرد.

مسعود رجوی در یکی از سخنرانی خود عنوان کرد انقلاب ما انقلاب ناقصی است. انقلاب کامل انقلاب کمونیستی است که از علم مبارزه برخوردار است اما زمان مشخص کرد دیدگاه مارکسیستی به انتها خود رسیده است.

*انقلاب کامل در نگاه مجاهدین چه انقلابی بود؟ انقلاب کامل مجاهدین خلق چه ویژگی های داشته است؟


مقابله با با جبهه با امپریالیست امریکا رویای نهایی سازمان بوده است؟ مجاهدین معتقد بودند که در انقلاب ایران مهره رژیم امریکایی حذف شده است اما امپریالیسم امریکا به این علت که انقلاب در بین توده مردم نفوذ دارد با انقلاب کنار آمده است و بعد از اینکه انقلاب از نفس بیافتد. مهره امپریالیسم به جایگاه خود بر می گردند.

انقلاب تنها زمانی انقلاب است که با روش قهرآمیز و حضور تود ه های کارگری اتفاق بیافتد. اساسا حوزه و حوزویان در درک مسائل روز اقتصاد، سیاست، هنر و فرهنگ ناتوان هستند و حوزویان به این علت قادر به ایجاد ساختار مدرن حکومت نیستند.

*بنیان گذاران اولیه سازمان مجاهدین تحت تاثیر آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، یدالله سحابی و استاد مطهری بودند؟ چگونه چند جوانی که رشته های فنی تحصیل می کردند بنیان های اندیشه اسلامی را نقد کردند؟

بنایانگذاران سازمان تحت تاثیر مرحوم طالقانی و کسان دیگر آموزه های اولیه را فرا گرفته بودند. منتها چون نگاه اسلامی دقیق نداشتند نگاه آنان نیز التقاطی شد. قصد داشتند نگاه اسلامی را با نگاه علمی به زعم خود مارکسیستی تطبیق دهند. معتقد بودند روزآمد کردن حرکت های اجتماعی با تلفیق دیدگاه مارکسیستی و اسلامی امکان پذیر است.

تطبیق دین با تئوری های غیر دینی در نهایت به جدایی دین از سیاست منجر شد. در حال حاضر نیز آشکارا اعلام می کنند مجاهدین به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارند.

*علت اصلی نفاق سازمان مجاهدین چیست؟ آیا بنیان گذاران اولیه سازمان مانند حنیف نژاد و سعید محسن و… نیز دارای نفاق بودند؟ آیا این نفاق آگاهانه بود یا ناآگانه بود؟


بله؟ کاملا. بنیانگذاران سازمان نیز از روز نخست راه خود را از راه امام جدا کردند. آنان برای این که روحانیون را به راه خود جذب کنند. پشتوانه اجتماعی را برای خود داشته باشند. در اوائل تلاش داشتند روحانیون را با خود همراه کنند. سازمان مجاهدین افراد مختلف را به سمت روحانیون روانه می کردند تا به توضیح دیدگاه خود بپردازند. در این بین یک یا دو ذهن بسیار هوشیار دیدگاه التقاتی مجاهدین را فهمید. یکی آیت الله مطهری بود که به دیدگاه التقاتی حنیف نژاد پی برد و دیگری حضرت امام در نجف بود. امام دست رد به سینه دو یا سه نفر از سران سازمان مجاهدین زد که خواستار حمایت از مواضع مجاهدین بودند. امام به دیدگاه التقاتی آنان پی می برد و قبول نمی کند.

آقای سید محمود دعایی در خاطرات خود اشاره می کند که من از اینکه امام درخواست حمایت از مجاهدین را رد کرد خیلی ناراحت شدم.

پیش بینی امام در مورد سازمان مجاهدین مبنی بر اینکه مبارزه مسلحانه سازمان باعث نابودی خود سازمان می شود. درست از آب درآمد.

اینگونه نیست که سازمان تحت تاثیر تفاسیر آقای طالقانی قرار گرفته باشد. سازمان از ابتدا به سراغ روحانیون رفتند تا از روحانیون استفاده ابزاری کنند. و در این راه به نحوی توانستند چهره واقعی خود را مخفی کنند. برخی روحانیون به این دلیل که مبارزان انقلابی اسلامی با مجاهدین خلق هدف مشترک دارند و آن از بین بردن رژیم شاهنشاهی هستند. به انحراف سازمان حساسیتی نشان ندادند.

به نظر نمی رسد مرحوم طالقانی دیدگاه خاصی نسبت به سازمان داشته باشد فقط به خاطر شرایط مبارزاتی با سازمان همراهی کرد. آقای طالقانی در اواخر عمر شریفشان مواضع خوبی در رابطه با سازمان گرفت به خصوص زمانی که سازمان علیه جمهوری اسلامی حرکت مسلحانه را آغاز کردند ماهیت سازمان بیشتربرای روحانیون و مردم روشن شد.

* سؤالم را جواب ندادید که روش شناسی سازمان در ترور چگونه بود؟


سازمان مجاهدین معتقد بود انقلاب اسلامی با پشتوانه نفوذ معنوی حضرت امام و بسیج توده ای پیروز شد اما دولت مدرن تنها با پشتوانه معنوی و بسیج توده ها تشکیل نمی شود و این دو عامل برای پیروزی انقلاب کافی است و روحانیون و امام قادر نیستند دولت مدرن ایجاد کنند چون خصوصیات جامعه مدرن را نمی شناسند بر این اعتقاد بودند بعد از انقلاب قدرت به دست سازمان می افتد.

اما اینگونه نشد و دیدند حضرت امام در حال تشکیل حکومت جمهوری اسلامی است. این جا بود که سازمان مجاهدین با وجود اینکه فکر می کرد اگر دست به سلاح ببرد منجر به نابودی اش می شود.

به طور مثال یکسال قبل از اینکه سازمان دست به اسلحه ببرد گروه اشراف دهقان جنگ مسلحانه را آغاز کرده بود مسعود رجوی نامه ای به دهقان می نویسد و توضیح می دهد اگر امام اراده بکند و به تعبیر خودش لب تر کند دو میلیون نفر می ریزند شما را نابود می کنند و این نامه نشان می دهد سازمان قدرت نفوذ امام را می دانست بعد از یک یا دو سال به این نتیجه رسیده بود بین سازمان و انقلاب اسلامی ناچارا باید تعیین و تکلیف شود. یا سازمان در جامعه حذف می شود یا در مقابل جمهوری اسلامی می ایستد. سازمان بعد از شروع جنگ عراق علیه ایران به این نتیجه رسید شرایط برای اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران مهیاست به این دلیل که عراق به کشور ایران حمله کرده است ارتش شکل منسجمی ندارد.

نظام درگیر جنگ است اگر در جبهه داخلی حرکت عظیم تروریستی و جنگ مسلحانه انجام شود نظام ساقط خواهد شد به خصوص اگر رهبران فکری جامعه را حذف کند جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. سازمان در ۳۱ خرداد که اعلام جنگ مسلحانه کرد و پیش بینی کرد شش ماه دیگر انقلاب اسلامی ساقط می شود به نظرم تحلیل هایش در کاغذ و ظاهربینانه درست بود اما قدرت مردم و قدرت معنوی امام این توطئه را خنثی کرده است با ریاست جمهوری رهبر انقلاب خیال مردم راحت شد چون حکومت شکل گرفت. همچنین سازمان برای رعب و وحشت در جامعه مردم عادی را هدف قرار داد تا بی نظمی و جنگ داخلی در کشور راه بیافتد؟ که در این راه هم ناکام بود.

*آیا به نظر شما مسعود رجوی زنده است؟


به نظرم زنده است برای اینکه گاهی اوقات پیام صوتی برای اعضا ارسال می کند. هر زمان رجوی احساس خطر می کرد و از دید خودش مرد عمل لازم بود صحنه را خالی می کرد. زمانی که جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد از کشور فرار کرد. در کشور فرانسه زمانی که عرصه برایش تنگ شد بلافاصله به دامان صدام پناه برد. صدام ساقط شد با وجودی که امریکاییان وعده به او دادند مخفی شد. دومین علت مخفی شدن رجوی این بود سازمان سابقه سیاه علیه ایران داشت. می ترسید که به عنوان جنایتکار جنگی معرفی شود.

اما از طرف دیگر سازمان سعی کرد به امریکاییان بقبولاند که سازمان می تواند جایگزین جمهوری اسلامی باشد. تصور می کردند امریکاییان در نهایت جمهوری اسلامی را ساقط می کند و برای اینکه دل امریکاییان را ببرند چهره دموکراتیک از خود نشان دادند و همسرش مریم رجوی را رئیس جمهور خود خوانده مقاومت اعلام کرد و از آن پس صحنه گردان سازمان منافقین شد.

* چگونه سازمان سیاسی مانند سازمان مجاهدین خلق که بدنه اجتماعی خود را از دست داده است تلاش دارد به هر نحوی خود را سرو پا نگه دارد. در حالی که به پایان رسیده است؟

سازمان در داخل ایران هیچ گونه طرفدار ندارد و در خارج از ایران نیز با وابستگی زنده است. تا زمانی که صدام بود صدام راهبری می کرد و بعد از صدام در دام امپریالیسم امریکا و اسرائیل افتاده است. موسسه ای امریکا اشاره کرد که امریکاییان حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای براندازی حکومت در ایران هزینه کرده است که عمده پول در اختیار سازمان قرار گرفته است. سازمان اصلی دارد که هدف وسیله را توجیه می کند. سازمان معتقد است که به وسیله امپریالیسم ایران را تصرف می کنیم و بعد از اینکه حکومت ار در اختیار گرفتیم ضد امپریالیسم می شویم. نحوه عملکرد سازمان نشان می دهد که هیچ امیدی به داخل ندارد.

*سرسپردگی اعضای سازمان چه توجیه منطقی ندارد؟ که ازدواج حزبی صورت بگیرد و هر یک از اعضای سازمان زن خود را طلاق بدهد و با فرد دیگری ازدواج کند؟

سازمان تصور دارد که به هر حال ایران و امریکا دچار تقابل می شوند و سازمان از این تقابل می تواند استفاده کند. نیروی حی و حاضر بعد از این تقابل سازمان است و تلاش می کنند که نیرو ها را نگه دارند برنده نهایی رویاروی امریکا و جمهوری اسلامی ایران سازمان مجاهدین است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات