رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه مسئولان کشورمان در مذاکرات صادقانه وارد شده و در چارچوب سیاستهای رهبری حرکت می کنند، اظهار کرد: همه دنیا می دانند که مسئولین آمریکا تحت فشار سنگین صهیونیست ها هستند.

به گزارش افکارنیوز، امیرخجسته درباره ی بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از حرکت دیپلماسی کشورمان و بی اعتمادی به آمریکا گفت: اگر آمریکا با حفظ منافع متقابل سر میز مذاکره بنشیند، ما حضور خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: همه می دانند که صهیونیست ها آمریکا را مدیریت می کنند که اخیرا نیز متوجه شدیم به دلیل برخورد نتانیاهو و فشار صهیونیستها، اوباما از موضع گیری خود عقب نشینی کرد.

نماینه ی مردم همدان در مجلس با تاکید بر این که در هر صورت برد با جمهوری اسلامی ایران است، گفت: اگر احترام متقابل حفظ حقوق مردم و انقلاب و نظام تامین شود حاضر به مذاکره هستیم و موفق هم خواهیم شد اما در این سالها مشاهده کرده ایم که می گویند ایران به دنبال مذاکره نبوده و به دنبال سلاح هسته یی است ما برای یک بار هم که شده اثبات می کنیم که آنها صادق نیستند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه افزود: دولتمردان کشورمان در مذاکرات خود دنیا را متوجه این نکته کردند که جمهوری اسلامی ایران با صداقت وارد می شود و اخیرا موضع گیری آمریکا و همچنین موضع گیری وزیر امور خارجه کشورمان و عکس العملی که در این میان به وجود آمد به دنیا نشان داد که آمریکایی ها صداقت ندارند.

خجسته تصریح کرد: حرکتی که به نام نرمش قهرمانانه آغاز شده برد صد در صد برای جمهوری اسلامی ایران است اعم از اینکه ما پشت مذاکره بنشینیم و احترامات متقابل هم حفظ شود، که قطعا به نتیجه رسیده و برد با ایران است زیرا آنها از موضع گیری شان عقب نشینی کردند و یا آنکه شرایط برای مذاکره فراهم نشود مشخص است که آنها صادقانه برخورد نکردند که در این صورت نیز دنیا متوجه می شود آمریکا اهل مذاکره نیست.

وی با تاکید بر این که مسئولین آمریکا تحت فشار سنگین صهیونیست ها هستند، اظهار کرد: ما در سازمان ملل و دنیا اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران با حفظ احترام متقابل و ارزشها رفتار می کند، چرا که وزیر امور خارجه و رئیس جمهور کشورمان هم صادقانه وارد شدند و در چارچوب سیاست های رهبری حرکت کردند.

رئیس کمیسیون شوراها در پایان تاکید کرد: اگر آمریکایی ها رفتار غیرعاقلانه ای داشته باشند، ماهیت آمریکا برای دنیا مشخص می شود که آنها در گفتار و عمل صداقت ندارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات