یک کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک با بیان اینکه با تصمیم دولت برای ایجاد نظرسنجی با آمریکا قطعاً بایستی در بقیه موارد نیز نظرسنجی صورت بگیرد، گفت: امام راحل به عنوان بنیان گذار انقلاب تکلیف این قضیه را مشخص کردند.

به گزارش افکارنیوز، عماد افروغ، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص تصمیم دولت برای نظرسنجی درباره برخی اقدامات در عرصه سیاست خارجی از قبیل رابطه با آمریکا و… با بیان این مطلب" اگر قرار بر نظرسنجی بود چه حاجتی برای گفتن آن موضوع از سوی دولت وجود داشت؟ " افزود: گفتن و اعلام کردن موضوع نظرسنجی از سوی دولت پیامی دارد، به هرحال ابهامات و پیچیدگی هایی در آن وجود دارد که احتمالاً دولت خود متفتن به این پیچیدگی ها است.

* در نفس نظرسنجی در خصوص ارتباط با آمریکا پیامی نهفته است


وی افزود: در اصل نظرسنجی در خصوص ارتباط با آمریکا یا حتی ارزیابی گفت وگوی تلفنی با اوباما پیامی نهفته است و الّا اصل نظرسنجی در کل هیچ اشکالی ندارد، چرا که با طرح این نظرسنجی یک القایی در جامعه صورت گرفته است. در این خصوص که ظاهراً قرار است ارتباطی برقرار شود و نفع ما در این ارتباط است و عده ای ظاهراً شک و تردیدهایی در ضرورت و درست بودن این ارتباط دارند و ما می خواهیم با نظرسنجی پاسخی به این ابهامات و تردیدها بدهیم.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان" نمی شود نگرشی خنثی به طرح موضوع نظرسنجی مذکور داشته باشیم" ، افزود: اذهان پیچیده و آشنا به عالم قدرت، مقداری نسبت به اصل طرح این قضیه مشکوک هستند.

* نیازی نبود که دولت این نظرسنجی را عمومی اعلام کند


افروغ با طرح این پرسش" اگر جایی برای این شک و تردید و شبهه این القا وجود نداشت چرا تاکنون این نظرسنجی انجام نشده است؟ " خاطرنشان کرد: اگر دولت در اصل نظرسنجی قصد و غرض خاصی نداشت نیازی نبود که این نظرسنجی را عمومی اعلام کند و می توانست بدون اعلام عمومی این کار را انجام دهد و در این صورت می توانست با استناد به همین نظرسنجی ها شک و شبهه ها را نیز پاسخ دهد و اگر برای آماده سازی ذهنی انجام آتی آن را اعلام می کنند پس باید جوابگوی سؤالات و ابهامات آن هم باشند.

وی روش و نوع نظرسنجی را نکته ای دیگر در توجه به موضوع نظرسنجی عنوان و تصریح کرد: چه این نظرسنجی انجام شود و چه انجام نشود اهل فن باید بدانند که با توجه به موضوع خطیر و حساس و استراتژیک آن، سؤالات این نظرسنجی چیست؟ و آیا به گونه ای القای پاسخ در آن نهفته است یا خیر؟ و جامعه آماری نظرسنجی چیست؟ و آیا همه اقشار در این نظرسنجی و با عنایت به شناخت صحیح از ابعاد و ریشه های مسئله مورد پرسش، حضور دارند یا خیر؟

* انتقال مصائب پیش آمده برای ملت ایران در سابقه تاریخی ارتباط با آمریکا مهم است


کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک خاطرنشان کرد: کسی که از واقعیت قضیه و سابقه رابطه ایران و آمریکا خبر ندارد و نداند چه مصائبی در اوج ارتباط به اصطلاح دوستانه ایران و آمریکا در رژیم پهلوی بر سر ملت ما آمده ممکن است در نظرسنجی به نوعی دیگر و یا براساس احساس و برداشت های کاذبی که به او القا می شود پاسخ دهد. بهترین رابطه با آمریکا را زمان پهلوی داشتیم اما به رغم اینکه در این ارتباط زبانزد بودیم و توجه ویژه ای هم از صدقه سر آمریکا به ما می شد و ژاندارمی منطقه نیز به عهده ما بود، شاخص های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حکایت از عمق عقب ماندگی اقتصادی، وابستگی سیاسی و حقارت و بحران هویت ملی می کرد.

افروغ بیان کرد: قریب به اتفاق کسانی که رابطه ایران و آمریکا در زمان پهلوی را بررسی کرده اند معتقدند عمق استبداد وابسته به گونه ای بود که حتی کسانی که متنعم از سیاست های شبه مدرنیستی این رژیم بودند و عملاً در تحکیم این سیاست ها و حمایت از سیاست های شبه نوسازی آن، نقش آفرین بودند از حقوق مدنی و سیاسی محروم بودند، دیگران که جای خود داشتند. وی افزود: خوب است که در این نظرسنجی این موارد مشخص شود و مردم در جریان موضوع قرار بگیرند والّا اینکه گفته می شود" ما از طریق نظرسنجی یک سؤال بلی یا خیر می پرسیم" اوج بی توجهی به عمق ماجرا اگر نگوییم، رندی سیاسی در قالب یک نظرسنجی علمی است.

وی گفت: در اصل نظرسنجی با پشت سر گذاشتن ابهامات و پرسش های پیچیده آن، هیچ مشکلی وجود ندارد و کسی هم مخالف آن نیست، بلکه مهم این است که همه واقعیات به مردم گفته شود و سپس با توجه به ظرایف سؤالات مربوط به نظرسنجی، نظر مردم گرفته شود، و ادامه داد: نحوه پاسخ به آرایش سؤالات بستگی دارد. انتخاب گویه ها و طیف بندی ها در نظرسنجی مباحث مهمی است و الّا تأکید می کنم مشکلی برای نظرسنجی و البته تسرّی آن به مسائل دیگر سیاسی و اقتصادی و مربوط به عملکرد دولت نداریم.

* شعار مرگ بر آمریکا برگ برنده ما است/ حتی در اوج برقراری ارتباط با آمریکا در دوره پهلوی مصائبی برای ملت مان به وجود آمد

افروغ افزود: با این تصمیم دولت قطعاً بایستی در بقیه موارد نیز نظرسنجی صورت بگیرد. چرا فقط درباره رابطه با آمریکا نظرسنجی کنیم، آن هم در شرایط فعلی و مسئله ای که جزو برگ های برنده ماست، قطع رابطه ما با آمریکا توسط خود آمریکا صورت گرفته است و او خود باید در برقراری رابطه و التزام به پیش شرطهای آن پیش قدم باشد، هرچند این قطع رابطه برای ما منشأ خیر شد. امروز تنها شعار ساختاری ما که حکایت از عظمت ما است همین شعار مرگ بر آمریکا است و این برگ برنده ما است. یعنی اگر قرار است ایران تنها قابلیتش به طور عمده قابلیت نرم افزاری باشد نه سخت افزاری و قابلیتی که باعث شد ما در دفاع مقدس جانانه پیروز از میدان خارج شویم، همین شعار مرگ بر آمریکا در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی بود. فراموش نمی کنیم که قبل از حرکت دانشجویان خط امام و زمان صدارت بنی صدر وضع داخل و متعاقباً جبهه های ما چگونه بود.

* اصل نظرسنجی در خصوص رابطه با آمریکا در شرایط فعلی، بی اعتنایی اگر نگوییم دهن کجی به امام (ره) است

کارشناس مسائل سیاسی افزود: در نگرش ساختاری و قانونی ما که بزرگ ترین و تاریخی ترین نظرسنجی معاصر ما محسوب می شود، جایگاه برقراری و یا عدم برقراری رابطه با یک کشور مشخص است، امام راحل نیز به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی تکلیف این قضیه را مشخص کردند، مبنی بر اینکه مادامی که رابطه، رابطه گرگ و میش است رابطه ممنوع است و این حرف حکایت از این دارد که ما در برابر سخن مستحکم امام حرف دیگری می زنیم. بنابراین اصل طرح نظرسنجی اگر در خصوص رابطه با آمریکا باشد که بی اعتنایی اگر نگوییم دهن کجی به امام (ره) است.

وی تصریح کرد: اگر در خصوص مکالمه تلفنی با اوباما است که بر پایه موضع اخیر رهبری مبنی بر نابجا بودن برخی اقدامات در آمریکا، بی توجهی، اگر نگوییم کج دهنی به رهبری است. برای اینکه شاخص ها حرف می زنند و امام حجتش را تمام کرده است. وقتی می گوید رابطه، رابطه گرگ و میشی است، شرط رابطه، فقدان رابطه گرگ و میشی است. با وجود و حتی تشدید این رابطه، با وجود تحریم های بی سابقه، اصل نظرسنجی چه مفهومی دارد؟ بنابراین اگر شرایط عوض شده است و واقعیات به ما می گوید که آمریکا دیگر گرگ نیست، نیاز به نظرسنجی نداریم و می توانیم برویم با آمریکا ارتباط برقرار کنیم.

افروغ بر همین اساس با بیان این مطلب" ممکن است بگوییم واقعیات عوض شده است و ما می خواهیم برای قوت قلب و مزید علت نظرسنجی بکنیم" ، افزود: شما تحریم های آمریکا را ببینید آیا بیشتر شده است یا کمتر؟ در زمان امام تحریم ها محدودتر از این بود ولی الآن به مراتب بیشتر شده است. زمانی که جهان دوقطبی بود آمریکا فرصت گرگ بودن بیشتری داشت یا هم اکنون که نظام بین الملل و البته به تعبیر خود آمریکا، تک قطبی شده است؟

* انسان سیاسی نباید ملتش را ساده لوح تصور کند


وی افزود: یک انسان سیاسی نباید ملتش را ساده لوح تصور کند و باید دوراندیش باشد و بداند که این القائات در پس نظرسنجی می تواند معنای فریب هم داشته باشد. البته گفتیم که نظرسنجی ایرادی ندارد و اگر قرار است به رغم همه این تردیدها و مغایرت با شاخص های تعریف شده و جایگاه های قانونی برقراری رابطه با یک کشور، نظرسنجی صورت بگیرد اشکالی ندارد، اما باید با اشراف متخصصان دلسوز این نظرسنجی صورت گیرد و ضمن انتقال واقعیات تاریخی به مردم، نسبت به انتخاب گویه ها، شاخص ها و سؤال های طیف و جامعه آماری اشرافی دقیق و ظریف صورت بگیرد.

* پس از اعمال نظرسنجی در خصوص ارتباط با آمریکا هرگونه اقدام از سوی دولت باید براساس نظرسنجی صورت بگیرد

کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه پس از اعمال نظرسنجی در خصوص ارتباط با آمریکا هرگونه اقدام از سوی دولت باید براساس نظرسنجی صورت بگیرد، تصریح کرد: اینکه آیا مردم از دولت راضی هستند، سیاست های اقتصادی دولت مناسب است، سیاست های فرهنگی مورد رضایت مردم است یعنی هر تصمیمی که دولت می خواهد بگیرد باید به نظرسنجی گذاشته شود و ما هم از اصل این قضیه دفاع خواهیم کرد، چرا که اصل بر وکالت است. البته اصل وکالت با موضوع نمایندگی فرق می کند، ما معمولاً می گوییم که در دموکراسی نمایندگی یا منتخب به خلاف آنچه القا می شود وکالت نداریم و نمایندگی داریم. یعنی طرف به نمایندگی از طرف کسانی که به او رأی دادند و بر پایه شناخت خود تصمیم می گیرد که الزاماً منطبق با خواسته ها و نیازهای واقعی موکلان نیست ولی اگر قرار است وکیل باشد، هر تصمیمی که می خواهد بگیرد باید بر پایه نظرسنجی باشد.

افروغ با اشاره به اینکه این کار دولت و انجام دادن نظرسنجی برای هر تصمیمی، دموکراسی را از شبهه الیگارشی نجات می دهد، افزود: دموکراسی نمایندگی با وکالت فرق می کند، وکالت یک امر جزیی، شخصی، حقوقی و تعریف شده است. یعنی ما اگر از این به بعد بخواهیم شاهد وکالت باشیم باید برای هر تصمیمی یک نظرسنجی بگیریم تا امر جزئی، تعریف شده و حقوقی وکالت رخ دهد و از شبهه دموکراسی نمایندگی که همان شبهه الیگارشی است نجات یابیم. این شبهه یعنی اینکه عده ای به نام مردم بر مردم و بر پایه تشخیص شخصی یا گروهی خود حکمرانی می کنند و به جای آنها تصمیم می گیرند و برای اینکه این شبهه کمرنگ شود باید برای هرکاری نظرسنجی انجام دهیم و بگوییم که نظر مردم همین است و جز این چیز دیگری نیست.

چه کسی اختیار نظرسنجی را به رئیس جمهور داده است؟


وی تصریح کرد: دولت از این به بعد برای هرچیزی که مردم تشخیص دادند که باید نظرسنجی صورت بگیرد باید نظرسنجی کند و اینکه رئیس جمهور براساس چه اختیاری این نظرسنجی را مطرح می کند سؤال دیگری است که باید به آن پاسخ داده شود، چه کسی این اختیار را داده است؟ آیا رئیس جمهور بر پایه اختیارات شخصی اش این کار را انجام داد یا براساس وکالتش. اگر براساس وکالتش تصمیم گرفته است نظرسنجی کند، باید در ابتدا اصل این موضوع را با فرض پشت سر گذاشتن همه موانع قانونی، به نظرسنجی بگذارد که آیا ما بحث رابطه با آمریکا را به نظرسنجی بگذاریم یا خیر؟

کارشناس مسائل سیاسی درپایان خاطرنشان کرد: اگر رئیس جمهور قرار باشد تصمیمی از سر جایگاه الیگارشیک خود نگرفته باشد باید اصل نظرسنجی درباره نظرسنجی درباره این موضوع را نیز به نظرسنجی بگذارد. آن وقت اگر مردم موافقت کردند نظرسنجی انجام شود پس باید ببینیم این نظرسنجی کجا انجام شده و اصولاً خود مردم موافق انجام نظرسنجی در خصوص رابطه با آمریکا هستند یا خیر؟ کجا رئیس جمهور درخواست کرده که اگر مردم موافق هستند نظرسنجی صورت بگیرد؟ لذا مشاهده می شود که در اینجا هم یک شبهه الیگارشی وجود دارد و اگر ما می خواهیم از این به بعد از شبهه الیگارشی خارج شویم باید براساس هر مسئله ای نظرسنجی صورت بگیرد و رئیس جمهور نباید از این موضوع ناراحت شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات