ریاست محمدرضا عارف بر مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتفی شده است.

به گزارش افکارنیوز، ریاست محمدرضا عارف بر مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتفی شده است.

منتفی شدن ریاست عارف در مرکز تحقیقات از آنجا رقم خورد که خاتمی به او پیشنهاد تشکیل حزب برای فتح بهارستان را داده بود.

خاتمی به دنبال مذاکرات هاشمی با عارف برای گرفتن مسئولیت مرکز مطالعات استرتژیک مجمع تشخیص به عارف پیشنهاد می کند بجای گرفتن مقام در پی راه اندازی حزب خویش بوده و برای ریاست مجلس دهم فعالیت کند.

پیرامون همین موضوع، هفته نامه آسمان خبر داد: ریاست محمدرضا عارف بر مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتفی شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات