خبرنگار اعزامی تلویزیونی بی بی سی به بازتاب نشست ایران و ۱+۵ در ژنو پرداخت.

به گزارش افکارنیوز، خبرنگار بی بی شی در بازتاب اوضاع و جو حاکم بر نشست گفت" وزیر خارجه ایران" اظهارات قاطعانه ای" را در نشست ژنو بیان کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات