عضو شورای مرکزی موتلفه در گفت و گو با افکار نیوز:

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی گفت: تعداد کاندیداهای اصولگرا برخلاف آنچیزی که گفته می شود چندان هم زیاد نیست و تاکنون تنها ۸ نفر از سوی اصولگرایان وارد رقابت های انتخاباتی شده اند و افرادی مانند محسن رضایی و بقیه خارج از این جریان حرکت می کنند.

حمید رضا ترقی درباره کثرت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که از جناح اصولگرا برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده اند اظهار کرد: اصولگرایان به طور طبیعی مربوط به جبهه ای هستند که جبهه متحد اصولگرایی نامیده می شود و نامزدهای آن مشخص است و خارج از این مجموعه اگر کسی نامزد انتخابات بشود ارتباطی با اصولگرایان ندارد.

وی افزود: مجموعه افرادی که در دو ائتلاف اعلام کاندیداتوری کرده اند بیشتر از ۸ نفر نیستند و افرادی مانند محسن رضایی هم در مجموعه اصولگرایان وارد نشده اند و کسان دیگری هم که خارج از این دو ائتلاف وارد انتخابات ریاست جمهوری شده اند با تابلوی اصولگرایی در انتخابات شرکت نمی کنند.
عضوارشد حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر حزب موتلقه ائتلاف ۵ نفره را مبنا می داند و اگر مذاکرات با ائتلاف ۳ نفره به نتیجه برسد از میان این ۸ نفر کسی که زمینه بیشتری برای انتخاب شدن در میان مردم دارد به عنوان نامزد نهایی معرفی می شود تصریح کرد از بقیه افراد به عنوان اعضای کابینه دولت استفاده خواهد شد.

ترقی درباره فعالیت های انتخاباتی تیم دولت و تلاش های احتمالی برای اخذ تایید صلاحیت مشایی تاکید کرد: تایید صلاحیت گرفتنی نیست و اقدامی مبتنی بر قانون است و کسی نمی تواند به دنبال گرفتن تایید صلاحیت باشد بلکه شورای نگهبان براساس معیارهایی اقدام به تایید یا رد صلاحیت افراد می کند.
وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که داریم طرفداران دولت چند نامزد را معرفی می کنند تا هر کدام تایید صلاحیت نشدند فرد دیگری به جای او معرفی شود.

ترقی درباره احتمال تایید صلاحیت مشایی توسط حکم حکومتی نیز گفت: فکر نمی کنیم مقام معظم رهبری با موضعگیری هایی که تاکنون داشته اند در مورد تایید صلاحیت مشایی دخالتی بکنند اما اگر هم ایشان حکمی صادر کنند مشخص است که همه اطاعت می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات