مادامی که جوهره انقلاب استکبارستیزی است و تا زمانی که خط مشی آمریکا سلطه طلبی و حمایت از رژیم های سلطه گر به ویژه رژیم اشغال گر قدس است این شعار باید وجود داشته داشته باشد.

به گزارش افکارنیوز، جواد آرین منش، دبیر حزب موتلفه با اشاره به اهمیت حفظ شعار مرگ بر آمریکا گفت: اساس انقلاب اسلامی بر استکبارستیزی و استقلال طلبی بنا شده است، یعنی زمانی که مردم ما پا به عرصه انقلاب اسلامی گذاشتند با شعارهای نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی و شعار دشمن شکن الله اکبر از انقلاب خود حمایت کردند.

وی افزود: این شعارها بیانگر استکبارستیزی و مقابله با همه قدرت های زورگو و سلطه گر و ابرقدرت های جنایتکار بوده است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری استان خراسان رضوی جوهره انقلاب اسلامی را مبتنی بر استکبارستیزی و استقلال طلبی دانست و عنوان کرد: شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا یک شعار استراتژیک و بیان گر دیدگاه های اصیل جمهوری اسلامی است و طبیعت آمریکا و نظام های استعمارگر نیز سلطه طلبی و تسلط بر کشورها است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی خراسان رضوی افزود: مادامی که جوهره انقلاب استکبارستیزی است و تا زمانی که خط مشی آمریکا سلطه طلبی و حمایت از رژیم های سلطه گر به ویژه رژیم اشغال گر قدس است این شعار باید وجود داشته داشته باشد و ملت ها آن را به عنوان نماد استکبارستیزی جمهوری اسلامی می دانند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری استان خراسان رضوی با بیان اینکه تغییر مشی ابرقدرت ها امر بعیدی است، گفت: حیات استعمارگری در سلطه بر کشورها است لذا دست برداشتن از این شعارهای استراتژیک عدول از ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به رمز اقتدار جمهوری اسلامی گفت: اگر جمهوری اسلامی توانسته در منطقه از جایگاه ممتازی برخوردار باشد و اقتدار مستحکمی به دست آورد ناشی از اتکا به نیروهای خودی و پرهیز از وابستگی و حرکت در در مسیر استقلال طلبی بوده است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری استان خراسان رضوی عنوان کرد: استقلال علمی، فناوری و نظامی از جمله مظاهر استقلال طلبی ملت ایران است لذا باید از شعارهیای استراتژیک و حیاتی نظام پاسداری کنیم.

امیدواری بیش از حد به اعضای ۱+۵ یک خوش بینی است

غربی ها باید حق ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در رابطه با غنی سازی اورانیوم همانند ۴۰ کشور عضو ان پی تی را به عنوان یک حق مسلم و قانونی بپذیرند.

حمیدرضا ترقی، معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ در ژنو گفت: تنها نباید به خواسته های غربی ها توجه کرد و در این مذاکرات ما نیز انتظاراتی داریم.

وی افزود: غربی ها فتوای مقام معظم رهبری در مورد حرمت استفاده از سلاح هسته ای را باید مورد توجه قرار دهند و استدلا ل ها و اسناد و مدارکی که ایران برای فعالیت صلح آمیز هسته ای خود به ۱+۵ ارائه می کند را با صداقت قبول کنند.

معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: غربی ها باید حق ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در رابطه با غنی سازی اورانیوم همانند ۴۰ کشور عضو ان پی تی را به عنوان یک حق مسلم و قانونی بپذیرند.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: اگر این نظرات جمهوری اسلامی از سوی آنها مورد پذیرش قرار بگیرد گام های بعدی آسان تر خواهد بود.

معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه امیدواری بیش از حد به اعضای ۱+۵ یک خوش بینی است، گفت: این روزها فضاسازی رسانه ای از سوی غربی ها صورت می گیرد و نباید اسیر این جوسازی ها شد.

وی افزود: در دور جدید مذاکرات با روش و ادبیاتی که ایران و دولت آقای روحانی دنبال می کند غرب دیگر بهانه ای برای مقاومت و پافشاری غیرعقلانی نسبت به مواضع قبلی خود ندارد.

ترقی عنوان کرد: البته این احساس در جامعه به وجود آمده که غربی ها نسبت به مواضع قبلی خود قدری عقب نشینی کرده اند؛ این خوش بینی آزمون بسیار مهمی برای غربی ها و مردم ما است، غرب باید صداقت خود را نشان دهد و مردم نیز بهتر از گذشته رفتار غرب را رصد می کنند.

معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: غرب باید به این سوال پاسخ دهد وقتی ما یک گام نرمش نشان دهیم، آیا معقولانه و طبق قوانین بین المللی با ما برخورد می کند، یا اینکه ما هر نرمشی که استفاده می کنیم آنها از آن نرمش سوء استفاده خواهند کرد؛ در واقع بعد از این مذاکرات مردم بیشتر از گذشته به ماهیت غربی ها پی خواهند برد و دشمن شناسی مردم در این گونه مذاکرات بیشتر خواهد شد
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات