دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به روند بهبود روابط خارجی ایران اظهار کرد: هر ارتباطی که به منافع ملی کشورمان ضربه وارد نکند منعی ندارد اما در غیر اینصورت مجاز نیست و باید مراقب منافع ملی خود باشیم.

به گزارش افکارنیوز، محمدنبی حبیبی با اشاره به توافق ایران و انگلیس مبنی بر فعالیت کاردار غیرمقیم برای تنظیم روابط میان دو کشور، گفت: این اولین باری نیست که انگلیسی ها رفتار نامناسبی در پیش می گیرند و بعد خودشان پشیمان می شوند و مجددا به سمت کشور ما باز می گردند.

وی با تاکید بر اینکه" ایران باید در چنین شرایطی مراقب منافع ملی خود باشد" ، تصریح کرد: هر ارتباطی که به منافع ملی کشور ضربه وارد نکند، منعی ندارد اما در غیر اینصورت مجاز نیست و طبیعتاً نمی توانیم توقع داشته باشیم همه کشورها همه منافع را بصورت صددرصد قبول داشته باشند؛ بنابراین بنای کشور باید بر ارتباط با کشورهای دیگر باشد، مگر درباره استثناءها.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات