روزنامه کیهان از شفاف نبودن مذاکرات هسته ای انتقاد کرد.

به گزارش افکارنیوز، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: آقای ظریف قبل از سفر به ژنو در صفحه فیس بوک خود نوشته بود با دیدن تیتر روزنامه کیهان تحت فشار عصبی قرار گرفته و به کمردرد مبتلا شده و کارش به بیمارستان کشیده شده است!

گفتم: خب! مگر غیر از این بود؟ !

گفت: بر فرض که کمردرد وزیر خارجه کشورمان در تهران به خاطر کیهان بوده است، درباره کمردرد ایشان در ژنو که خیلی هم شدیدتر بود و آقای ظریف را ویلچرنشین کرد چه می گویند؟ !

گفتم: آن هم کار کیهان بوده است!

گفت: چرا؟ ! به چه دلیل؟ ! آنجا که دیگر پای کیهان در میان نبود!

گفتم: اولا که دلیل و علت آن «محرمانه» است.

گفت: مگر دانستن حق مردم نیست؟ ! پرسیدن که عیب نیست، ندانستن عیب است!

گفتم: این روزها، ندانستن عیب نیست، پرسیدن عیب است! و ضمنا هر وقت خواستی با من حرف بزنی دهنت را ببند!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات