سرپرست نهاد ریاست جمهوری در احکام جداگانه ای، اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد.

به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در احکام جداگانه ای، عبدالخلیل معظم زاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور را به عنوان" اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست جمهوری" منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای عبدالخلیل معظم زاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور

به استناد مواد (۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات و نظر به دانش، تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان" عضو هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست جمهوری" منصوب می شوید.

امید است با عنایات الهی و مساعدت همکاران نهاد و دستگاه های ذیربط، در انجام وظایف قانونی و حسن جریان امور، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات