مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که در نظام حقوقی ایران با اینکه در مورد نهاد انتخابات سابقه درخشانی کسب شده اما در مورد کنترل میزان مخارج تبلیغات انتخاباتی اقدامی صورت نگرفته است.

به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی نظارت بر هزینه های رقابت های انتخاباتی را در جمهوری اسلامی ایران آسیب شناسی کرده و در این راستا الگویی پیشنهادی ارائه داد.

در این گزارش آمده است: مفهوم «انتخابات پاک» ضرورتی آشکار در حقوق انتخاباتی را مطرح می کند. پیدایی این مفهوم همزمان با اوج گیری و افزایش بی رویه هزینه ها و مخارج انتخاباتی در تمامی کشورها بوده است. بدیهی است که افزایش مخارج انتخاباتی نتیجه بلافصل افزایش عملیات جذب پول یا به عبارت مرسوم، ثمره افزایش بی رویه منابع تامین مالی احزاب سیاسی و نامزدهاست.

در عین حال که وجود پول حتی برای انجام یک رقابت سیاسی حداقلی لازم و ضروری است، اما نفوذ بی رویه آن در رقابت های سیاسی، انتخابات را که باید مجرای موثق انتقال قدرت سیاسی در حکومت دمکراتیک باشد، به ورطه فساد کشانده و ضمن حیف و میل مبالغ هنگفت و نجومی پول (که بعضا نیز از کیسه بیت المال جبران می شود) سلامت آن را دستخوش تخدیش می کند.

این گزارش می افزاید: «انتخابات پاک» بر انتخاباتی ساده و بی آلایش و عاری از نفوذ متمولان بر رقبا و رقابت های سیاسی دلالت دارد و رقابت در آن صرفا برای اشارت بر توانایی ها و استعدادهای شخصی با توسل حدقلی به پول است نه تلاش برای نیل به قدرت سیاسی در جهت تامین منافع لابی هایی که اقدام به تامین مالی رقابت های سیاسی می کنند. تفاوت «انتخابات سره» از «انتخابات ناسره» در رسوایی ها و افتضاحات مالی است که در جریان رقابت های انتخاباتی رخ می دهند.

تلاش تمام نظام های حقوقی آن است که نفوذ پول در سیاست و هزینه ها و مخارج انتخاباتی و در نتیجه فساد سیاسی را به حداقل ممکن برسانند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با اینکه در مورد نهاد انتخابات سابقه روشن و درخشانی کسب شده اما در مورد کنترل میزان مخارج تبلیغات انتخاباتی اقدامی صورت نگرفته است. از طرف دیگر تفاوت سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی با انتخابات سایر نظام های حقوقی در این است که انتخابات کشور ما از حضور احزاب سازمان یافته و برنامه محور محروم بوده و تکیه اصلی انتخابات، بیشتر بر نامزدهاست تا احزاب سیاسی و این امر باعث شده موضوع کنترل میزان مخارج تبلیغات انتخاباتی احزاب که در سایر کشورها اعمال می شود، در کشور ما تاکنون مورد اقبال قرار نگیرد.

در ادامه گزارش مذکور چنین آمده است: امروزه توجه فزاینده اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی به مخارج و هزینه های انتخاباتی منجر به پیش بینی منابع تامین مالی و سپس محدود ساختن آن و نتیجتا محدودیت مخارج انتخاباتی شده است. این رویکرد، مفهوم انتخابات پاک را وارد بحث های حقوقی و سیاسی کرده است و در هر صورت، حضور پول در سیاست ضروری است اما نظام های حقوقی سعی دارند که با اتخاذ سیاست ها و استراتژی های متعدد، آن را به سطح حداقلی برسانند. در مجموع، کشورها مقررات متنوعی را برای زدودن پول از فرآیندهای سیاسی و ریشه کن کردن فسادهای تابعه آن پذیرفته اند.

قوای مقننه کشورها در بهبود شفافیت و پاسخگویی احزاب سیاسی از طریق تجویز عموم مردم به کسب آگاهی و ملاحظه روابط مالی و فعالیت ها و کارکردهای داخلی احزاب سیاسی، کمک حسنه ای را در این راستا مبذول کرده و نیز در تدارک دسترسی وسیع عموم مردم به مناصب سیاسی از طریق هم سطح کردن میدان رقابت برای مدعیان سیاسی تلاش های چشمگیری را ابراز داشته اند. برای مثال، کمک های مالی دولتی به احزاب، میدان رقابت را برای رشد سریع احزاب اقلیت و فقیر هموار می سازد.

این گزارش می افزاید: در حقوق انتخاباتی کشور ما موضوع کاملاً متفاوت است. نظام انتخاباتی کشورمان تاکنون ابتکاراتی را برای جلوگیری از تزاید هزینه ها و مخارج رقابت های انتخاباتی وضع نکرده است. عدم اقبال به این موضوع موجب افزایش بی حد و حصر هزینه های انتخاباتی و بروز سوء استفاده های مالی در تبلیغات انتخاباتی شده است. عوامل چندی زمینه های این نوع سوء استفاده های مالی را فراهم کرده اند. عامل اول خلاهای قانونی است که در قوانین انتخاباتی کشور به چشم می خورند.

مسئله نحوه تامین مالی احزاب و نامزدها در انتخابات و ایجاد محدودیت بر مخارج تبلیغات انتخاباتی در هیچ یک از قوانین انتخاباتی کشور مقرر نشده است. عامل دوم فقدان احزاب سیاسی نهادینه است. نبود احزاب سازمان یافته، ورود نامزدهای مستقل در مبارزات انتخاباتی را دامن زده که خود، عدم شفافیت در هزینه ها، توسل به کمک های مالی متمولان و عدم پاسخگویی نامزدها در قبال مخارج و هزینه های انتخاباتی را موجب می شود. عدم پیش بینی یارانه دولتی برای احزاب در انتخابات و فقدان نظارت و بازرسی مالی از حساب های احزاب سیاسی و نامزدها از عوامل دیگر این معضل محسوب می شوند. در این گزارش راهکارهایی برای حل این معضل ارائه شده اند:

راهکارهای مذکور که می توانند پیش نویس ۹ ماده قانونی در جهت انتظام بخشی به هزینه های رقابت های حزبی و درآمدهای احزاب باشند، عبارتند از:

۱. اصلاح قوانین موجود یا وضع قانون خاص

۲. پیش بینی منابع تامین مالی و اعمال محدودیت بر آن

۳. تعیین سقف قانونی میزان مخارج هزینه ها

۴. پیش بینی یارانه دولتی

۵. اعمال نظارت مالی بر احزاب سیاسی و نامزدها

الگوی ارائه شده ماحصل تحقیقی است که از نظام تامین مالی سیاسی کشورهای آسیایی نظیر کره جنوبی، تایلند، تایوان، اندونزی، نپال، مالزی، کامبوج و فیلیپین صورت گرفته است.

این الگو با همه نواقصی که ممکن است داشته باشد، می تواند با اصلاحات لازم راهگشای تدوین قانون جامع در این خصوص باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات