جعفر توفیقی در دوره کوتاه سرپرستی وزارت علوم و به رغم داشتن اختیار قانونی مبادرت به رفتارهایی در زمینه عزل و نصب معاونین وزیر و برخی رؤسای دانشگاه ها کرد که نامی جز رفتار بولدوزری و جاده صاف کنی برای افراطیون نمی توان بر این رفتار نهاد.

به گزارش افکارنیوز ، انصراف از معرفی یک فعال فتنه به عنوان نامزد تصدی وزارت علوم نمی تواند کارنامه کوتاه تندروی وی در دوره سرپرستی وزارت علوم را به محاق ببرد ضمن اینکه مسئله اصلی همچنان به جای خود باقی است و آن این که فارغ از بازی مهره ها، سکان وزارت علوم نباید به طیفی سپرده شود که بارها دانشگاه را تبدیل به اتاق توطئه و جنگ علیه نظام کردند.

جعفر توفیقی در دوره کوتاه سرپرستی وزارت علوم و به رغم داشتن اختیار قانونی مبادرت به رفتارهایی در زمینه عزل و نصب معاونین وزیر و برخی رؤسای دانشگاه ها کرد که نامی جز رفتار بولدوزری و جاده صاف کنی برای افراطیون نمی توان بر این رفتار نهاد. او همچنین آلت دست جریان فتنه در زمینه کودتای نرم در دانشگاه آزاد بود. ضمن این که وی دارای سوابق فعالیت در فتنه سال ۸۸ است و از ابتدا معلوم بود مجلس به چنین چهره ای رای نخواهد داد.

رفتارهای تند توفیقی با اعتراض برخی علما و مراجع مواجه شد و نگرانی آن است که تداوم آن رفتارهای افراطی دانشگاه و وزارت علوم را به میدان جولان محافل افراطی و ساختارشکن تبدیل کند. در این میان چنین القا می شود فرد معرفی شده به جای توفیقی (فرجی دانا) یک بار در مجلس ششم رأی نیاورده و بنابراین نشانه صلاحیت نامبرده است اما کنکاش در ماجرای رأی نیاوردن فرجی دانا نشان می دهد نامبرده در اصل نامزد خاتمی بود اما چون افراطیون می خواستند از رفتار ساختارشکنانه وزیر مستعفی (معین) اعلام حمایت کنند، به نامبرده رأی ندادند ضمن اینکه مرزبندی صریح با فتنه گران سال های ۷۸ و ۸۸ همچنان به عنوان مطالبه مجلس و نظام سر جای خود باقی است. در واقع خط قرمز اشخاصی مانند توفیقی نیستند بلکه هویت و رفتارهای فتنه گرانه است.

سایت بالاترین که در فتنه ۸۸ ایفای نقش می کرد، درباره عدم معرفی توفیقی نوشت: بعد از رای نیاوردن میلی منفرد، دولت تاکتیک جالبی را در پیش گرفت. روحانی با استفاده از تجربه خاتمی و احمدی نژاد سرپرستی تندتر از وزیر پیشنهادی انتخاب کرد تا به اصولگرایان همین اول کار هشدار بدهد که خطوط قرمزی دارد و حاضر به کوتاه آمدن در مقابل پیشروی آنها نیست. توفیقی خوب شروع کرد. از هیئت امنایی شدن دانشگاه ها گفت، تغییر رؤسای دانشگاه ها را آغاز کرد، برنامه بازگشت اساتید اخراجی و دانشجویان ستاره دار را در پیش گرفت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات