پس از تعیین تکلیف خاتمی برای دولت و تاکید هاشمی به رئیس جمهور برای تغییر استانداران، اکنون نوبت به وزیر کشور دولت اصلاحات رسید تا برای کابینه تصمیم گیری کند!

به گزارش افکارنیوز ، عبدالواحد موسوی لاری توصیه هاشمی برای انتخاب سریعتر استانداران را بجا دانست و در عین حال درباره علت کندی روند انتخاب استانداران گفت: حق این است که معرفی ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی مدعی شد: باید مدیریت منطقه ای کشور، سریعتر خط خود را پیدا کند، اکنون حالت انتظاری ای در استانها وجود دارد و بسیاری از استانداری ها با مشکل کم کاری و بیکاری مواجهند، به ویژه استاندارانی که فکر می کنند در دولت جدید جایی ندارند هیچ کاری از پیش نمی برند. برخی استانداران فعلی، مشکل دارند و مردم انتظار دارند با سرعت بیشتری در مورد آنها تصمیم گیری شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات