هنوز مشخص نیست فردی که به عنوان شورای فقهی جدید جبهه پایداری مطرح است به این عنوان منصوب شود و مطرح کردن نام این فرد به دور از اخلاق است.

به گزارش افکارنیوز، بعد از فوت حضرت آیت الله خوشوقت به عنوان یکی از اعضای شورای فقهای جبهه پایداری خبرهای مختلفی پیرامون انتخاب فقیه جدید در شورای فقها جبهه پایداری مطرح شده است و در چند روز اخیر هم در برخی از سایت ها خبرهایی حاکی از این که فقیهی به عنوان عضو جدید فقهای شورای پایداری انتخاب شده مطرح شده است.

حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی دبیر جبهه پایداری در گفتگویی به شبهاتی که پیرامون این موضوع مطرح است، پاسخ دادند.

حجت الاسلام آقاتهرانی این گونه بیان داشت: تعیین شورای فقها در جبهه پایداری طبق ضوابطی است که در اساسنامه جبهه پایداری تنظیم شده است بعد از وفات آیت الله خوشوقت پیرامون تعیین فقیه جدید، مسیری که از قبل در اساسنامه جبهه پایداری تنظیم شده بود را طی کردیم و آن مسیر به این شکل است که در صورتی که یکی از فقها که در شورای فقاهتی جبهه حضور دارند فوت کنند برای تعیین عضو جدید؛ شورای مرکزی جبهه باید جلساتی ترتیب و در این موضوع بحث و تبادل نظرمی کند و در صورتی که دو سوم اعضا به یک نفر رأی دادند و بر روی یک نفر به نتیجه رسیدند آن وقت فقیهی که در شورای مرکزی انتخاب شده به شورای فقها جبهه که هم اکنون دونفر هستند معرفی می گردد و در صورتی که آن دو فقیه شخص معرفی شده از سوی شورای مرکزی را تأیید کردند فقیه جدید به عنوان عضو جدید شورای فقها منسوب می گردد.

دبیر جبهه پایداری در ادامه اظهار داشت: بعد از فوت آیت الله خوشوقت برای انتخاب عضو جدید شورای فقها، شورای مرکزی جبهه پایداری جلسات فراوانی داشت و در این جلسات یک فقیه را به عنوان عضو جدید شورای فقها مشخص کردند و این فقیه را به یکی از اعضا شورای فقها معرفی کردیم و ایشان نیز تایید کردند، اما هنوز این فقیه را به عضو دیگر شورای فقها معرفی نکرده ایم و در صورتی که ایشان هم فقیه جدید را تأیید کنند آن وقت فقیه معرفی شده از جانب شورای مرکزی به عنوان عضو جدید شورای فقها منصوب خواهند شد.

آقاتهرانی گفت: هنوز مشخص نیست فردی که به عنوان شورای فقهی جدید جبهه پایداری مطرح است به این عنوان منصوب شود و مطرح کردن نام این فرد به دور از اخلاق است و به همین دلیل جبهه پایداری نام هایی که از سوی برخی سایت ها به عنوان عضو شورای فقها مطرح می شود را را تایید نمی کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات