رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس گفت: طرح اصلاح شیوه رای اعتماد به وزرا به جلسه رای اعتماد ۳ وزیر باقیمانده نمی رسد و روند بررسی صلاحیت فرجی دانا، فانی و صالحی امیری طبق روند گذشته خواهد بود.

به گزارش افکارنیوز، عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح شیوه رای اعتماد به وزرا اظهار داشت: طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس که در مورد نحوه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است، در کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس در حال بررسی است و تاکنون چند بند از آن را مورد رسیدگی قرار داده ایم.

وی ادامه داد: طراحان این طرح برای آن درخواست دوفوریت داشتند تا زودتر بررسی شود، اما به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس این طرح به صورت عادی در دستورکار کمیسیون قرار گرفت و بررسی آن هم به این زودی به پایان نمی رسد.

این نماینده مجلس برهمین اساس تصریح کرد: طرح اصلاح شیوه رای اعتماد به وزرا به جلسه رای اعتماد ۳ وزیر باقیمانده که در روز یکشنبه آینده برگزار می شود، نمی رسد و روند بررسی صلاحیت و برنامه های فرجی دانا، فانی و صالحی امیری طبق روند گذشته خواهد بود.

یوسفیان در پایان نیز گفت: طرح اصلاح ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس هم که مربوط به شروط مجلس برای رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی است، در کمیسیون تدوین آیین نامه نهایی شده است و برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است.

در طرح جمعی از نمایندگان برای اصلاح ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است:

ماده واحده- فراز دوم و سوم ماده ۲۰۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۰۶- در بحث درباره برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران، هر یک از نمایندگان حق دارند حداکثر ۵دقیقه از وقت خود را در اختیار یک نماینده دیگر که در آن مورد ثبت نام کرده است، قرار دهند. در شروع بحث در مورد هیئت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران، از ترکیب هیئت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس بررسی برنامه دولت و ترکیب هیئت وزیران را با اظهارات ۵ نفر از نمایندگان مخالف و ۵ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت ۱۰ دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود، اعم از افراد منسوب به دولت و نمایندگان، به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر ۱۰۰ دقیقه خواهد بود. در پی اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز می نماید.

در مورد هر وزیر ۳ نفر از نمایندگان مخالف و ۳ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام برای مدت ۱۰ دقیقه فرصت خواهند داشت. هر یک از نمایندگان حق دارند نیمی از وقت خود را به نماینده دیگر که در آن مورد ثبت نام کرده است، اختصاص دهند و نمایندگان عضو کمیسیون تخصصی مربوط اولویت دارند. آنگاه کمیسیون تخصصی مربوط نظر خود را حداکثر در دو دقیقه گزارش می نماید.

پس از آن، وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور و یا یکی از نمایندگان جمعا به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت. سپس رأی گیری مخفی شامل موافق یا مخالف برای آن وزیر به عمل می آید. بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می گیرد. سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است، از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه داده خواهد شد.

همچنین در ماده واحده طرح اصلاح ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:

ماده واحده- ماده ۲۰۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۰۴- رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، اسامی و شرح حال هر یک از اعضای هیات وزیران دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن با ارزش استخدامی، حداقل ۱۰ سال سابقه اجرایی مرتبط با ذکر سمت های گذشته، سایر امتیازات علمی و اجرایی کسب شده قابل استناد به همراه تصاویر آنها و برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی را به طور کتبی و به تفکیک به مجلس ارائه می نماید.

رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران و ضمائم آن را اعلام کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون مربوطه نظر مشورتی خود را در مورد سوابق اظهار شده و مدرک تحصیلی و تطبیق برنامه های اعلامی با قوانین و اسناد بالادستی به صورت مکتوب به صحن مجلس اعلام می نماید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات