عضو شورای عالی جبهه ایستادگی با اشاره به اظهارات اخیر سعید حجاریان گفت: چنین اظهاراتی برخاسته از روحیه تمامیت طلبی است و آنچه که به زعم این آقایان خوشایند نباشد، با آن مخالفت می کنند.

به گزارش افکارنیوز، ابوالقاسم رئوفیان عضو شورای عالی جبهه ایستادگی با اشاره به اظهارات اخیر سعید حجاریان اظهار داشت: چنین اظهاراتی برخاسته از روحیه تمامیت طلبی است و آنچه که به زعم این آقایان خوشایند نباشد، با آن مخالفت می کنند.

رئوفیان با بیان اینکه این نوع نگاه متأثر از تفکری است که می گوید فقط آنچه که ما می اندیشیم باید حاکم شود، تصریح کرد: خود خاتمی نیز با این نوع تفکر حجاریان موافق نیست چرا که سخنان اخیر او ناشی از مطلق نگری و مطلق دانستن خود است.

عضو شورای عالی جبهه ایستادگی با بیان اینکه خط امام و نقشه راه مقام معظم رهبری در راه حاکمیت مردم سالاری دینی است، افزود: این شیوه طرز تفکر آقایان روشنفکرمآبانه بوده و در قاموس روشنفکران دینی جایی ندارد از این رو می توان آن را ناشی از خودفریبی ناخواسته دانست که آنچه حق است را باطل و هرچه باطل است را حق می دانند و راه به جایی نخواهند برد.

وی در خصوص عبور اصلاح طلبان از روحانی بیان داشت: آنها فکر می کنند آرایی که در انتخابات ۹۲ به صندوق ریخته شد، از نوع اصلاح طلبی تندروانه بود، در حالی که اینطور نیست.

رئوفیان با بیان اینکه برای انتظارات و توقعات تندروها در زیر آسمان هم عرصه تنگ به نظر می رسد افزود: ما به هر حال خواهان توفیق دولت یازدهم در همه عرصه های کشور هستیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات